Uudised / Ohvriabinumbrilt 116 006 saab abi ööpäevaringselt

Ohvriabinumbrilt 116 006 saab abi ööpäevaringselt

  • Autor:terviseinfo.ee
  • 21. Jaanuar 2019

Uuelt ohvriabi kriisinumbrilt 116 006 saab kiiret abi inimene, kes on langenud süüteo, hooletuse või halva kohtlemise ohvriks või on kogenud füüsilist, vaimset, majanduslikku või seksuaalset vägivalda.

Ohvriabi kriisitelefon FBHelistamine numbrile on tasuta ning abi ja infot jagatakse kolmes keeles (eesti, vene, inglise) ööpäevaringselt. Ohvriabi kriisitelefonile helistaja võib soovi korral jääda anonüümseks. Ööpäevaringset kriisinõustamist pakutakse ka veebis, aadressil www.palunabi.ee.

Ehkki iga aastaga suureneb riikliku ohvriabi poolt abi saanute hulk, näitavad uuringud ja statistika, et valdav enamik ohvritest siiski ohvriabini ei jõua. 2017. aastal abistas riiklik ohvriabi enam kui 8000 inimest, lisaks kasutasid sajad abivajajad teenuseid seksuaalvägivalla kriisiabikeskustes, naiste tugikeskustes. Prognooside kohaselt võib enim abi olla kriisiabitelefonist perevägivalla ohvritele.