Uudised / TAI kutsub osalema veebipõhise alkoholitarvitamise vähendamise programmi „Selge“ uu...

Tervise Arengu Instituut (TAI) kutsub huvilisi osalema uue, alkoholi tarvitamise vähendamist toetava veebipõhise programmi „Selge“ mõju-uuringus.

„Programm „Selge“ on mõeldud inimesele, kes soovib oma alkoholitarvitamist vähendada või kontrolli all hoida,“ ütles TAI terviseturunduse keskuse projektijuht Triin Ülesoo. „Kuna tegemist on Eesti oludele kohandanud rahvusvahelise programmiga, siis enne selle kõigile soovijatele kättesaadavaks tegemist soovime hinnata, kui tõhus on see Eesti oludes. Seetõttu saavad uuringus osalejad esimesena võimaluse programmi proovida. See on tasuta ja täiesti anonüümne – kõik sisestatud andmed on konfidentsiaalsed. “

Uuringus osalemiseks saab registreeruda veebilehel www.selge.alkoinfo.ee kuni 15. aprillini.

Uuringusse on oodatud alkoholi tarvitavad inimesed, kes on üle 18 aasta vanad ja valdavad vabalt eesti keelt. Osalejal peab olema vähemalt kord nädalas vaba pääs internetile.

Uuringu jaoks sobivad inimesed jaotatakse juhuslikkuse alusel kahte gruppi – programmis osalejad ja kontrollgrupp. „Mõlemad grupid on uuringu jaoks olulised, kontrollgrupp saab aga ligipääsu programmile pool aastat hiljem. Mõlemal grupil palume poole aasta jooksul kolm korda täita uuringuküsimustik. Uuringugrupil tuleb aga kaheksa nädala jooksul programmi kasutada – seda saab teha vabalt valitud ajal kas arvutis, tahvelarvutis või nutitelefonis,“ lisas Ülesoo.

„Selge“ abil saab õppida tehnikaid, mis aitavad vähendada alkoholitarvitamist, mõista oma käitumismustrite tagamaid ja teha nende muutmiseks vajalikke harjutusi, pidada alkoholitarvitamise päevikut, saada e-posti teel suunamist ja toetust ja palju muud.

2019. aastal saavad programmile „Selge“ ligipääsu ainult mõju-uuringus osalejad. Uuringuperioodil on programm eestikeelne, kuid aastaks 2020, kui programm avaneb kõigile soovijatele, valmib ka venekeelne versioon.

Programmi „Selge“ töötas koostöös Maailma Terviseorganisatsiooniga välja Swiss Institute for Addiction and Health Research (ISGF). See on edukalt kasutusel Hollandis, Kanadas, Saksamaal, Šveitsis ja Austrias.

Alkoholi liigtarvitamine on Eestis tõsine probleem, mis põhjustab inimestele mitmeid terviseprobleeme ning toob kaasa nii majanduslikke kui ka emotsionaalseid kahjusid. Ligi kolmandik alkoholi tarvitavatsest täiskasvanud eestimaalastest on alkoholi liigtarvitajad. Nende seas on 50 000–60 000 inimest, kes on alkoholist sõltuvuses.

Infot, kuidas vähendada alkoholi tarvitamist ja kuidas saada ravi, leiab TAI veebist www.alkoinfo.ee ja perearstilt.

Programmi „Selge“ ja selle mõju-uuringu läbiviimist rahastab Euroopa Sotsiaalfond programmi „Kainem ja tervem Eesti“ raames.