Uudised / TAI tutvustab abivõimalusi narkootikumide tarvitamisest loobumiseks

Tervise Arengu Instituudi (TAI) alanud kampaania keskendub narkootikumide tarvitamisest loobumise abivõimalustele. Instituut kutsub inimesi üles teadvustama ja hindama narkootiliste ainete mõju oma elule ning pakub teavet abivõimaluste kohta neile, kes on leidnud endas motivatsiooni tarvitamisest või sõltuvusest loobumiseks. Lisaks on instituut koondanud info narkootikumide tarvitamisega seotud riskide ning nende vähendamise kohta, et aidata inimestel teha teadlikke otsuseid.

kaskontrollid„Sõltuvushäire on haigus, mis kujuneb üldjuhul välja pika aja jooksul. Keegi ei sünni maailma sooviga olla sõltlane, ent narkootikumide proovimisest võib kujuneda regulaarne tarvitamine, millest omakorda võib areneda narkootikumide kuritarvitamine ja edasi sõltuvus. Loobumiseks ei pea ootama, kuni oled sõltuvuses,“ selgitas TAI narkomaania ja nakkushaiguste ennetamise keskuse juht Aljona Kurbatova. Nii sõltuvushäire tekkimisel ja süvenemisel, kui ka sellest vabanemisel, mängib rolli hulk asjaolusid: lapsepõlv, isiksuseomadused, keskkond, sõbrad jne. Sageli kujuneb sõltuvus hoopis mingi teise vaimse tervise häire taustal.

Eestis on mitmeid võimalusi narkootikumide tarvitajate abistamiseks. Kanepitarvitajatele on alates 2018. aasta teises poolest suunatud nõustamisprogramm VALIK, mida viivad läbi MTÜ Peaasjad Nõustamine nõustajad. Ühe kuni kuue nõustamissessiooni vältel suunavad nõustajad klienti tarvitamist vähendama või lõpetama. 2019. aasta oktoobri seisuga on nõustamisteenust kasutanud 96 inimest. Suurem osa on abi küsinud vabatahtlikult, kuid teenusele suunavad alternatiivina ka politsei ja prokuratuur.

Samuti 2018 alustas tööd TAI koordineeritav programm SÜTIK, mis on osa narkootikume (kuri)tarvitatavatele inimestele mõeldud tugi- ja kahjude vähendamise teenustest. Programmi raames määratakse narkootikume (kuri)tarvitavale inimesele tugiisik, kes teda toetab ja abiteenusteni suunab. Tugiisikud töötavad Tallinnas, Harjumaal ja Ida-Virumaal. Programm aitab vähendada riskikäitumist ning parandab sõltuvusprobleemidega inimeste iseseisvat toimetulekut, tervist, töövõimet ja elukvaliteeti. Teenust on 2019. aasta oktoobri seisuga kasutanud 182 inimest Harjumaal ja 91 Ida-Virumaal.

Sõltuvusprobleemidega inimeste abistamiseks pakuvad raviteenuseid (lühiajaline võõrutusravi, pikaajaline ravi, opioidsõltuvuse asendusravi, järelravi) AS Wismari Haigla, AS Lääne-Tallinna Keskhaigla, SA Viljandi Haigla, SA Tartu Ülikooli Kliinikum ja teised.

TAI 2019. aasta Eesti elanike uimastite tarvitamise uuringu raporti järgi on 25 protsenti täiskasvanud elanikest tarvitanud elu jooksul mõnda narkootilist ainet, 7 protsenti oli teinud seda viimasel aastal ja 3 protsenti viimasel kuul. Narkootikumide tarvitamist esineb meeste seas mõnevõrra enam kui naiste hulgas. 31,6 protsenti meestest ja 25,4 protsenti naistest on elu jooksul narkootilist ainet tarvitanud/proovinud.

Narkootikumide tarvitamisest loobumise abivõimaluste, tarvitamisega kaasnevate riskide ning nende vähendamise kohta saab täpsemat infot veebilehelt https://www.narko.ee/.