Uudised / Värske inimarengu aruanne: vaimset heaolu loob igapäevane elukeskkond

Värskelt ilmunud Eesti inimarengu aruanne (EIA) on pühendatud vaimsele tervisele ja heaolule. Mitte kunagi varem ei ole vaimse tervise küsimused olnud ühiskonnas nii nähtavad kui praegu.

Aja jooksul on üldine eluga rahulolu Eestis kasvanud ja vaimse tervise mitme näitaja poolest oleme võrdluses Euroopa teiste riikidega pigem „tubli keskmik“. Kõrvuti sellega näeme vaimse tervise probleemide suurenemist, mis on eriti murettekitav teismeliste ja noorte täiskasvanute hulgas. Vaimse tervise probleemide sagenemine annab küll ühiskonnale märku reageerimisvajadusest, kuid sõnumil vaimse tervise häirete levimuse suurenemise kohta on ka positiivsem pool – see võib tähendada häbimärgistatuse vähenemist, suuremat teadlikkust vaimsest tervisest ning julgust probleemide korral abi otsida.