Uudised / Eriarsti- ja õendusabi osutavate asutuste arv kasvab

Eriarsti- ja õendusabi osutavate asutuste arv kasvab

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 26. September 2023

2022. aasta lõpu seisuga tegutses Eestis 1531 tervishoiuteenuse osutajat, neist 48 haiglat, 411 perearstiabi-, 498 hambaravi-, 363 eriarstiabi- ja 211 muud asutust, selgus Tervise Arengu Instituudi (TAI) täna avaldatud statistikast.

Tegevust alustas 96 ja lõpetas 48 tervishoiuteenuse osutajat. Tegevust alustanud asutustest asuvad 53 Tallinnas ja 11 Tartus. Eelneva, 2021. aastaga võrreldes on juurde tulnud 21 eriarstiabi- ja 17 hambaraviasutust. Perearstiabiasutuste arv on vähenenud 12 võrra.

2022. aasta lõpu seisuga osutas hambaraviteenuseid kokku 544 asutust. Sarnaselt eelmistele aastatele on 8% hambaraviteenuse osutajate puhul tegu hambaravikliiniku filiaali või mõne muu tervishoiuteenuse osutaja juures tegutseva hambaraviosakonnaga. 44% hambaraviteenust pakkuvatest asutustest tegutseb Tallinnas ning kümnendik Tartus. Kõigist hambaraviteenust pakkuvatest asutustest osutasid hambaravi 96%, ortodontiat 10%, endodontiat ehk hammaste juurekanalite ravi 90%, parodontiat ehk igemehaiguste ravi 74% ning teostasid kirurgilisi protseduure 54%, röntgenuuringuid 80% ja proteesitöid 74%.

2008. aastal loodi tervise infosüsteem (digilugu ehk e-tervis), mille eesmärk on parema infovahetuse kaudu muuta tervishoiuteenuse osutamine kättesaadavamaks ning parandada ravikvaliteeti. Tervise infosüsteemiga oli 2022. aastal liidestunud (sõlminud lepingu andmete edastamiseks) 1520 ehk 99% Eestis tegutsevatest tervishoiuteenuse osutajatest. Asutusi, mis edastasid e-tervise infosüsteemi aasta jooksul vähemalt ühe dokumendi, oli 2022. aastal 1185 ehk 78% e-tervisega liidestunutest.

2022. aasta statistika tervishoiuteenuse osutajate kohta maakondade, omaniku liigi ja õigusliku vormi järgi on avaldatud tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasi tabelites TTO10, TTO11, TTO20, TTO40 ja TTO60.