Uudised / Programm SÜTIK täidab oma eesmärki uimasteid tarvitavate inimeste elukvaliteedi par...

Keelatud uimasteid tarvitavate inimeste tugiisikuteenuse ehk programmi SÜTIK kliendid on teenusega väga rahul.

Eelmisel aastal ellu viidud rahulolu-uuring näitab, et programmi SÜTIK kliendid hindavad tugiisiku teenust kõrgelt. Rahule jäädi nii tugiisikute kättesaadavuse, emotsionaalse toe, suhtlemisviisi, info jagamisega teiste abisaamise võimaluste kohta ja ka teiste teenuse aspektidega. Ligi 80% uuringus osalenud klientidest olid valmis soovitama SÜTIKut endaga sarnases olukorras olevatele inimestele. Rahulolu väljendasid ka vastajate kommentaarid, mis avaldasid tänulikkust tugiisikutele ja rõõmu pakutud toetuse eest. 

„Eraldi väärib rõhutamist, et 93% vastanutest märkis, et nad on alustanud muutmist või on juba muutnud oma elus midagi paremuse suunas tänu koostööle tugiisikuga. See tõestab, et SÜTIK täidab programmile seatud eesmärki – parandada uimasteid tarvitavate inimeste elukvaliteeti, pakkudes neile võimalikult kiiret ja vahetut tuge, et oma eluga senisest paremini toime tulla“, tähendas üks uuringu elluviijatest Tervise Arengu Instituudi uimastite ja sõltuvuste osakonna vanemspetsialist Marin Vaher. 

Programmi SÜTIK klientide seas 2023. aastal ellu viidud uuringu eesmärk oli välja selgitada klientide rahulolu teenusega, koguda tagasisidet teenuse kvaliteedi kohta ja saada infot, kuidas kliente edaspidi paremini abistada. Uuringus osales ligi pool SÜTIKu klientidest (273 klienti) Tallinnast (41%), Kohtla-Järvelt (19%) ja Narvast (17%) jt linnadest. Suurem osa vastajatest olid mehed (71%) vanuses 36–45 eluaastat (49%). 

Tugiisikute roll on toetada kliendi isiklikku arengut, pidades sealjuures meeles, et abi osutamisel on oluline arvestada kliendi vajaduste, võimaluste ja valmisolekuga abi vastu võtta.

„Keelatud uimastite ehk narkootikumide omamine ja käitlemine on Eestis ebaseaduslik, ometi on veerand täiskasvanud inimestest elu jooksul neid vähemalt korra või paar proovinud. Enamik sellega piirdubki. Kas, kui kiiresti ja kellel võib pealtnäha süütust proovimisest kujuneda aja jooksul uimastitarvitamise häire, on väga individuaalne ja sõltub mitmest tegurist. Kui aga tarvitamisest on kujunenud probleem, võib selle tunnistamine ning sellest kellelegi rääkimine olla raske – sageli kaasneb sellega süü- ja häbitunne, hirm lähedastele või ka politseile vahele jääda jne. Siin saavadki appi tulla tugiisikud,“ sõnas Vaher.

SÜTIK alustas Eestis tööd 2018. aasta juunis ja praegu töötab programm: Harjumaal (MTÜ Eesti psühhotroopsete ainete tarvitajate ühing LUNEST, Convictus Eesti), Tartumaal (MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskus), Ida-Virumaal (MTÜ LUNEST; SA Viljandi Haigla) ja Lääne-Virumaal (MTÜ Convictus Eesti)

2023. aasta lõpu seisuga osaleb programmis 591 klienti, keda on 2021. aasta andmetega võrreldes 123 võrra rohkem.