Uudised / Abiks omavalitsustele: mida teha, kui sünnib beebi, kellest vanem soovib loobuda?

Sotsiaalkindlustusametil valmis juhend omavalitsustele olukorraks, kui on sündimas või sündinud laps, kelle vanem soovib anda nõusoleku lapsendamiseks.

Alles hiljuti puudutas laiemat avalikkust ja sotsiaaltöötajaid juhtum, kus Suure-Lähtrust leiti vastsündinu surnukeha. Küllap mõtles nii mõnigi, mida oleks saanud olukorra ennetamiseks teha. Sotsiaalkindlustusameti (SKA) lapsendamisega tegelevad spetsialistid arutasid juhtumit, lähtudes lapsendamise perspektiivist.

SKA korraldab lapsendamisi alates 2017. aastast. Lapsendamistega tegelevate spetsialistide kontaktid leiab ameti kodulehel

Enamasti lapsendatakse lapsi, kes on olnud enne oma uue perega kohtumist asendushooldusteenusel, näiteks sama pere juures hooldusperes. Mõnikord aga juhtub, et lapse bioloogiline vanem soovib loobuda oma lapsest juba sünnitusmajas ning annab nõusoleku oma lapse lapsendamiseks. Sellises olukorras tuleb tegutseda kiiresti ja operatiivselt, sest iga vanemast või turvalisest hooldajast eemal veedetud tund on vastsündinu arengus määrava tähtsusega.

Lapse eestkostja on sellisel juhul kohalik omavalitsus. Et tagada info võimalikult kiire ja ladus liikumine, peaks omavalitsus võtma esimesel võimalusel ühendust SKA spetsialistidega.

Kuna sellised juhtumid on väga spetsiifilised ja esinevad harva, töötas SKA omavalitsustele välja juhendi, kuidas tegutseda olukorras, kui vastsündinu vanem annab teada, et soovib beebist loobuda.

Juhendis kirjeldatakse, milliseid samme lapse turvalisuse ja heaolu tagamiseks tuleb astuda; millele pöörata tähelepanu, suheldes lapsevanemaga; kuidas korraldada infovahetust eri asutustega; milliseid andmeid koguda ja kuidas neid dokumenteerida; millised on omavalitsuse ülesanded lapse eestkostjana; kuidas SKA spetsialistid otsivad lapsele uue pere ja kuidas korraldatakse lapsendamine.

Loe juhendit  

Lisainfo:

Irje Tammeleht
Sotsiaalkindlustusameti lapsendaja- ja hooldusperede hindamise-ja ettevalmistuse teenuse juht
tel 5309 1597, Irje.Tammeleht@sotsiaalkindlustusamet.ee