Uudised / Ootame osalema tervise ja heaolu infotundi

Ootame osalema tervise ja heaolu infotundi

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 04. Juuni 2024

18. juunil kell 10.00–11.30 Zoom'i keskkonnas toimuval kohtumisel keskendutakse töökoha tervisedenduse teemadele. Räägitakse „Tervist edendav töökoht“ märgisest, tööandjad jagavad oma kogemusi töökeskkonnas tehtust. Infot vahendavad Tervise Arengu Instituudi ja Tööinspektsiooni spetsialistid ning kogemusi jagavad tööandjad.

Tervise edendamine töökohal on turvalise, tervist väärtustava, tervislikke eluviise ja valikuid soodustava keskkonna kujundamine. Tervisedenduse raames tegeletakse töötajate vaimse, füüsilise ja sotsiaalse tervise hoidmisel ja edendamisel, näiteks tasakaalustatud toitumise, liikumisaktiivsuse edendamise, tubakast loobumise toetamisega, vaimset tervist toetava töökorralduse tagamisega töökohal.

„Tervist edendav töökoht“ märgise väljaandmise eesmärk on tunnustada organisatsioonide järjepidevat panustamist oma töötajate tervisesse ja heaolusse. Märgist antakse välja koostöös Tööinspektsiooniga ning hindamine toimub mitme asutuse koostöös. Esimesel aastal olid hindamisel kaasatud peale TAI ja TI ka Sotsiaalministeeriumi vaimse tervise osakond.

Veebikohtumised on tasuta, registreerunutele edastatakse osalemiseks veebilink. Registreerudes on võimalik esitada ka küsimusi ettekandjatele. Küsimusi on võimalik edastada ka kuni 14. juunini maiu.veltbach@tai.ee. Registreeruda saab 14. juunini.

„Tervist edendav töökoht“ märgise kohta saab lugeda rohkem Terviseinfo veebist.