Valdkonnad / Alkohol

Projekti raames on tegevused lõppenud. Raviteenused on üle viidud tervishoiuteenuste loetellu ja nende korraldus on alates 2023. aastast Tervisekassas. Perearstide ja -õdede koolitusi koordineerib jätkuvalt Tervise Arengu Instituut.

Raviteenust puudutavad küsimused: ennetus@tervisekassa.ee

Raviteenuste kontaktid: Kuhu pöörduda? – Alkoinfo.ee