Valdkonnad / Liikumine

Lisalugemist

  • 29. August 2022

Valik veebilehti:
  • www.liigume.ee – innustamaks inimesi liikuma, tutvustab veebileht liikumisharrastusega tegelemiseks sobivaid võimalusi, erinevaid liikumisviise ja vahendab infot liikumisürituste kohta.
  • http://loodusegakoos.ee – Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) hallatavalt veebilehelt leiab teavet üle Eesti paiknevate matkaradade, kaunite puhkekohtade, RMK teabepunktide ja looduskeskuste kohta. Viimased pakuvad põnevaid programme ja praktilist tegevust nii lastele, noortele kui täiskasvanutele.
  • www.terviserajad.ee – SA Eesti Terviserajad veebilehelt leiab teavet üle 100 eri Eesti paigas asuva terviseraja kohta, mida saab iga huviline kasutada.
  • www.spordiregister.ee – Eesti spordiregister on riiklik andmekogu, kust leiab teavet spordiorganisatsioonide, harrastajate, treenerite ja spordiobjektide kohta.
  • www.rahvakultuur.ee – Rahvakultuuri Keskuse rahvakultuuri valdkondlik andmekogu annab ülevaate tegutsevate rahvatantsurühmade kohta nii piirkonniti kui liigiti, samuti leiab sealt infot juhendajate kohta.
Maailma Terviseorganisatsiooni veebipõhine info ja materjalid kehalise aktiivsuse kohta.

MÄRKSÕNAD: liikumine kehaline aktiivsus