Search_title

Search Keyword kehaline aktiivsus Totalresultsfound

Search_result

 1. Rahvusvaheline neerupäev 14. märtsil 2013

  Search category: Uudised

  ... alkoholitarvitamine, kõrge vererõhk), õige neeruhaige dieet ja sobiv kehaline aktiivsus. Oluline on ka meedikute informeerimine nende võtmerollist neeruhaigete avastamisel ja vajalike uuringute läbiviimisel ... 13 Märts 2013
 2. Riiklik poliitika

  Search category: Südametervis

  ... aitavad kõik strateegias rakendatavad meetmed kaasa inimeste eluea pikenemisele. Strateegia viiakse ellu viie strateegilise valdkonna kaudu, mis käsitlevad SVH peamisi mõjureid. Need on kehaline aktiivsus, ... 01 Märts 2013
 3. Südame-veresoonkonna haiguste ennetamine

  Search category: Südametervis

  ... „halva" ja suureneb „hea" kolesterooli tase, väheneb tromboosirisk, langeb kehakaal ning paraneb meeleolu. Lisaks paraneb suhkru ainevahetus, mis hoiab ära suhkruhaiguse tekke. Sobiv kehaline koormus ... 18 Jaanuar 2013
 4. Parimad ohutuse ja turvalisuse praktikad Tartu Klaabult ja Rakvere Triinult

  Search category: Blogi

  ...  tegevustes ning keskkondades, abi kutsumine ja käitumine ohtlikus situatsioonis, samuti hädaabinumber ja selle kasutamine, oskuslik tegutsemine eksinuna (metsas, linnas jm), turvavarustus, kehaline aktiivsu ... 19 Juuni 2012
 5. Eesti tähistab 20. korda südamenädalat

  Search category: Uudised

  ... osa on kasvanud kahe aastaga 20 protsendilt 29 protsendini. Regulaarne kehaline aktiivsus avaldab soodsat toimet väga mitmete mehhanismide kaudu. Alaneb kõrgenenud vererõhk, väheneb „halva" ja suureneb ... 16 Aprill 2012
 6. Tähelepanu. Alkohol VÕIB teie tervist kahjustada

  Search category: Blogi

  ...  ühe või teise haiguse tekkeks ning teistest eluviisist tulenevatel teguritel (suitsetamine, toitumine, kehaline aktiivsus). Lisaks mängib olulist rolli see, kui sageli ja kui suuri alkoholikoguseid tarvitataks ... 09 Märts 2012
 7. Tervisemõjurite uuring võtab luubi alla elupaiga ja tervise vahelised seosed

  Search category: Uudised

  ... elukoht ja muu selline ning tervisekäitumist puudutav ehk inimese terviseseisund, toitumine, alkoholi, tubaka, narkootikumide tarvitamine, kehaline aktiivsus. Kolmas osa küsimusi puudutab keskkonnast ... 03 Mai 2011
 8. Pühapäeval sammuvad kõik südame terviseks

  Search category: Sotsiaalministeerium

  ... osa on kasvanud kahe aastaga 20 protsendilt 29 protsendini.  Regulaarne kehaline aktiivsus avaldab soodsat toimet väga mitmete mehhanismide kaudu. Alaneb kõrgenenud vererõhk, väheneb "halva" ja suureneb ... 15 Aprill 2011
 9. Tervisedenduse konverents 2011 käsitleb laste ja noorte tervist

  Search category: Uudised

  ... eluviisi ja -keskkonnaga, on vigastused, ebatervislik toitumine, madal kehaline aktiivsus, uimastite tarbimine ning riskialdis seksuaalkitumine. Sellest lähtuvalt annab konverents ü levaate laste ja ... 08 Aprill 2011
 10. Kriisiaastad on inimeste tervisele oma jälje jätnud

  Search category: Uudised

  ...  Uuringu valdkonnad on toitumine, suitsetamine, alkoholi ja narkootikumide tarvitamine, kehaline aktiivsus, liikluskäitumine, aga ka arstiabi ja ravimite kasutamine, tervise enesehinnang ja teadmised ... 05 Aprill 2011