Tervise edendamine / Lasteaias

Toit ja söömine

  • 23. Märts 2021

toiduteadmine„Laste toiduteadlikkuse ja söömisharjumuste kujundamine. Õpetajaraamat lasteaedadele“ (2020)

Raamat on mõeldud koolieelses eas lastega tegelevale spetsialistile, kes lisaks vanemale on väga oluline lapse toitumis- ja liikumisharjumuste kujundaja. Materjal on mõeldud eelkõige kasutamiseks lasteaias, kuid see sobib õppetegevuse rikastamiseks ka koolile. Raamatu koostamisel lähtuti Eesti riiklikest toitumis- ja liikumissoovitustest ning see toetab lasteaia õppekava.

Õpetajaraamat

  • võimaldab lastega töötavatel spetsialistidel värskendada või saada uusi teadmisi toidu ja söömise teemadel ning aitab teha tervist toetavamaid toiduvalikuid
  • annab suure valiku ideid eri vanuses lastega tegevuste läbiviimiseks
  • toetab läbi tegevuste laste vaimset, sotsiaalset, emotsionaalset ja kehalist arengut, aitab arendada mängu-, õpi-, tunnetus-, sotsiaalseid ja enesekohaseid oskusi

Raamat koosneb viiest osast:

(Suure mahu tõttu saab raamatut alla laadida osade kaupa)

Internetipõhine toitumisprogramm NutriData

NutriData toitumisprogramm võimaldab analüüsida menüüde energia- ja toitainete sisalduse vastavust riiklikele ea- ja soopõhistele toitumissoovitustele. Alla saab laadida ka retsepte ja näidismenüüsid. Tasuta toitumisprogramm sobib lasteaedade, koolide, haiglate jt toitlustajatele menüüde koostamiseks ja hindamiseks. Samuti neile, kes tahavad oma toitumisharjumusi hinnata ning tervislikumalt toituda. Menüü analüüsimiseks tuleb end registreerida programmi kasutajaks.

Soovitused tervislikuks sh tasakaalustatud ja mitmekesiseks söömiseks leiad aadressilt https://toitumine.ee/  ja põhitõed laste toitumisest siit.