Uudised

Veebileht narko.ee juhatab abivõimalusteni

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 20 Detsember 2018

Tervise Arengu Instituudi (TAI) uuenenud veebileht www.narko.ee pakub infot ja abi inimestele, kes on mingil viisil puutunud kokku narkootikumidega või narkootikumide tarvitajatega. Infot saavad lehelt aga kõik, kes soovivad end narkootikumide ja narkomaania teemal harida.

 

Aasta viimane Sotsiaaltöö näitab sadat viimast aastat hoolekandes

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 27 Detsember 2018

Ajakirja Sotsiaaltöö selle aasta viimasest numbrist (4/2018) saab lugeda tagasivaadet Eesti hoolekandele 100 aasta jooksul, artikleid abivõimalustest tõsiste käitumisprobleemidega lastele, pikaajalise hoolduse ja puuetega inimeste poliitika kaasajastamist, riikliku ohvriabi arenguvajadustest jpm teemadel.

 

Iga neljas meist puutub elu jooksul kokku vaimse tervise häirega

  • Autor:Sotsiaalministeerium
  • 05 Detsember 2018

Sellest nädalast alustab sotsiaalministeerium kampaaniat „Pole hullu“, mis juhib tähelepanu sellele, et iga neljas meist puutub elu jooksul kokku vaimse tervise häirega ja näeb seetõttu maailma omamoodi. Kampaanias annavad mitmed inimesed oma kogemuse põhjal lihtsaid õpetusi, kuidas igapäevaselt erivajadusi arvestades koos paremini tegutseda.

 

Tervisedenduse ühing andis välja kuus tervisedendaja kutset

  • Autor:terviseinfo.ee
  • 17 Detsember 2018

Selles kutsevoorus andis Eesti Tervisedenduse Ühingu komisjon välja tervisedendaja kutsed kuuele spetsialistile - Tiia Pertel, Alice Haav, Nele Kunder, Kristi Mõistus, Liina Riisenberg, Kaidy Aljama.

 

Sotsiaalvaldkonna start-up’id saavad toetust uudsete toodete ja teenuste testimiseks

  • Autor:Sotsiaalministeerium
  • 04 Detsember 2018

Sellest nädalast kuni 11. veebruarini saab taotleda toetust abivajajate ja nende lähedaste toimetulekut parandavate uudsete lahenduste arendamiseks ning elluviimiseks. Projekte rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.