Valdkonnad / Tubakas

Nikotiini, sh tubaka tarbimine on oluliseks tervisekahjude põhjustajaks, mille tulemusena võivad muu hulgas kujuneda südame-veresoonkonnahaigused ja kopsuvähk. Nikotiin tekitab tugevat  füüsilist ja vaimset sõltuvust, millest on raske vabaneda.

2020. aastal oli 17,9% elanikest igapäevasuitsetajad (2018. aastal 17,2%), sealhulgas 25,6% meestest (2018. aastal 23,4%) ja 12,5% naistest (2018. aastal 12,9%). Juhusuitsetajaid oli 8,4% vastanutest (2018 – 7,5 %). Vastanutest 29,1% (2018 – 28%) olid endiseid suitsetajad ja 43,5% (2018 – 47,3%) mittesuitsetajaid. Kõige rohkem suitsetajaid on alg- ja põhiharidusega inimeste hulgas – 34,4% (2018. aastal 29,9%).

Traditsioonilisele suitsetamisele lisaks on Eestis levinud ka alternatiivsete tubakatoodete tarvitamine. 2020. aastal oli 16–64-aastastest elanikest vähemalt mõnel korral aastas kasutanud vesipiipu 12,3% (2018. aastal oli see näitaja 12,6%). Regulaarselt (vähemalt mõnel korral kuus) e-sigarette tarbivate isikute arv on Eestis püsinud suhteliselt stabiilne (2020. aastal tegi seda 16–64-aastastest Eesti elanikest 3,8%, 2018. aastal 3,7%). Kõige rohkem oli regulaarseid e-sigareti tarvitajaid 16–24-aastaste hulgas, 19,2% mehi ja 7,3% naisi (2018. aastal 16,5% mehi ja 7,3% naisi). Iga päev e-sigaretti tarvitavate inimeste hulk on püsinud stabiilsena (2020. aastal 1,6% ja 2018. aastal 1,5%).

Kui vaadata 2018. aasta e-sigarettide tarbimist teismeliste hulgas, on seda elu jooksul proovinud 36% 11–15-aastastest poistest ja 24% sama vanadest tüdrukutest, mis on veidi vähem kui 2014. aastal (vastavalt 37% ja 28%). E-sigaretti on korduvalt tarvitanud 1% 11-aastastest, 6% 13-aastastest ja 10% 15-aastastest. Neist 47% praegu ei suitseta ning 53% tarbib paralleelselt ka tavalisi sigarette. Mõlemat tarbivatest 11-aastastest proovis esimesena e-sigaretti 73%, 13-aastastest 61% ja 15-aastastest 42%.

Kasutatud allikad:

Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring 2020 | Tervise Arengu Instituut (tai.ee)

Eesti kooliõpilaste tervisekäitumine. 2017/2018. õppeaasta uuringu raport | Tervise Arengu Instituut (tai.ee)