Otsi

Otsi sõna alkohol Kokku: 56 tulemust.

Otsingu tulemused

 1. Valmis programmi „Selge“ tutvustav infomaterjal perearstidele ja pereõdedele

  Kategooria: Uudised

  Eneseabiprogramm „Selge“ on abistav tööriist perearstile, kes märkab oma patsiendi puhul alkoholi liigtarvitamist. See tõenduspõhine ja põhjalik programm juhendab ja toetab kasutajat ise. Piisab sellest, ku ... 23 November 2022
 2. Mobiilne noorsootöö aitab jõuda keerulistes oludes noorteni

  Kategooria: Blogi

  ... miselt keskendub MoNo tööle keerulistes oludes noortega (Specht 2012). Näiteks noored, kellel võib olla alkoholi- ja narkosõltuvus või muid vaimse tervise probleeme ja häireid (nt ärevus, depressioon, meel ... 07 Oktoober 2022
 3. Tervem, targem ja rikkam Eesti algab meist endist!

  Kategooria: Blogi

  Septembris on võimalus kõigil taaskord teha alkoholist paus. Kampaania „Septembris ei joo“ toob sel aastal fookusesse väärtused ja hoiakud, mis aitavad meil kõigil teha targemaid valikuid, luues oma e ... 29 August 2022
 4. Käes on september, käes on alkoholivaba kuu ...

  Kategooria: Uudised

  Alkoholiennetuse kampaania „Septembris ei joo“ kutsub inimesi septembrikuus taas alkoholist pausi pidama ja toob sel aastal fookusesse väärtused ja hoiakud, mis aitavad meil kõigil teha targemaid valikuid, l ... 29 August 2022
 5. Vee rollist inimese organismis

  Kategooria: Blogi

  ... es) omab vett väljutavat efekti. Mõõdukas dehüdratatsioon, mida määratakse 1–2% kehakaalu langusega vedelike kao tõttu – toob kaasa peavalu, nõrkustunde, isu kao ja pearingluse. Dehüdratatsioon 3–5 % k ... 13 Juuli 2022
 6. Võimalus psühhiaatrilisele abile taastus 2021. aastal

  Kategooria: Uudised

  ... ed. 2021. aastal registreeriti 8% psüühika- ja käitumishäiretest alla 15-aastastel lastel, kellest 63% olid poisid. Viimased kaks aastat on lapsi psühhiaatri vastuvõtule jõudnud vähem, seega on neil ka psüühik ... 27 Juuni 2022
 7. Uimastitarvitamise märkamine ja probleemiga tegelemine töökohal

  Kategooria: Blogi

  Tänapäeval otsivad inimesed aina enam võimalusi, et tulla toime töö ja eraelu pingetega. Üheks selliseks viisiks on ka uimastite tarvitamine. Uimastite alla kuuluvad: alkohol ja tubakas ehk sead ... 01 Juuni 2022
 8. Noorte vaimse tervise olukorrast, vaimset tervist mõjutavatest teguritest ja toetusvõimalustest pandeemia ajal

  Kategooria: Blogi

  ... näha noorte suurt uimastitarvitamist (peamiselt kanep ja alkohol), peaaegu pooled noored tarvitasid uimasteid üksi olles. Murdeealistele on pandeemiaga toimetulek olnud katsumus, sest nad on eriti t ... 23 Mai 2022
 9. Eesti tõhusat alkoholitarvitamise vähendamise veebiprogrammi tuuakse Euroopas eeskujuks ...

  Kategooria: Uudised

  Kaks aastat tagasi algatas Tervise Arengu Instituut (TAI) programmi „Selge“, mille eesmärk on vähendada Eesti elanike alkoholitarbimist. Veebiprogrammi on kasutanud ligi 4800 inimest, uuringud näitavad se ... 29 Aprill 2022
 10. Vaimse tervise edendamine

  Kategooria: Vaimne tervis

  ... maalset toimimist. Samuti tuleb kasuks liikumine, mis muuhulgas vabastab energiat andvaid ja stressi maandavaid kemikaale, ning ebatervislikest tegevustest (nagu suitsetamine, alkoholi ja muude uimastit ... 29 Märts 2022
 11. Nõustamisoskuste koolitus tööks alkoholisõltuvusega inimestega ...

  Kategooria: Blogi

  Erihoolekande tegevusjuhendajad on kogenud raskusi alkoholisõltuvusega klientidega töötades, ka neid endid ohustab läbipõlemine. Sotsiaalkindlustusameti tellimusel korraldatud koolitusel antakse teadmisi ja ... 14 Veebruar 2022
 12. Kanep – mis on mis?

  Kategooria: Blogi

  ... le ostmiseks ja tarvitamiseks kättesaadav nagu alkohol ja tubakas. Kanepi vanuse- ja muud müügipiirangud otsustab riik. Eestis ei ole kanep legaliseeritud. Kanep meditsiinis Sageli räägitakse kanepi kasuta ... 15 September 2021
 13. „Septembris ei joo“ algas taas

  Kategooria: Uudised

  Alkoholiennetuse kampaania „Septembris ei joo“ kutsub inimesi septembrikuus alkoholist pausi pidama ja tuletab meelde, et alkohol ei ole tavaline toiduaine, vaid see koormab nii füüsilist kui vaimset t ... 13 September 2021
 14. „Septembris ei joo“ algab taas!

  Kategooria: Töökohal

  Juba viiendat aastat kutsub Tervise Arengu Instituut septembris alkoholist pausi pidama. Kampaaniaga liitunud inimesi on iga aastaga üha rohkem, ulatudes 2020. aastal hinnanguliselt 59 000 inimeseni*.  ... 02 September 2021
 15. Koroonapandeemia tõttu vähenesid inimeste võimalused psühhiaatrilisele abile

  Kategooria: Uudised

  ... i liigtarvitamisest põhjustatud psüühika- ja käitumishäired. See diagnoos oli enam kui viiendikul meeste uutest haigusjuhtudest, esinedes neli korda enam kui naistel. Alla 15-aastastest käis psühh ... 17 Juuni 2021
 16. Keda mõjutas koroonastress kõige enam?

  Kategooria: Uudised

  ... eldes eelmise aasta tulemustega ei olnud alkoholitarvitamise sageduses olulisi muutusi. Käesolevas uuringus tarvitas alkoholi kaks või rohkem kordi nädalas 17% vastanutest (eelmisel kevadel 18% ja suvel  ... 09 Juuni 2021
 17. Ligi pool surmadest oli 2020. aastal tingitud vereringeelundite haigustest

  Kategooria: Uudised

  ... el aastal 177 võrra. Pahaloomulistesse haigustesse surnute arv vähenes aga 156 võrra. Otseselt alkoholist põhjustatud surmade arv kasvas 507-lt 615-le. Imikusurmade arv kahanes 21-st 19-le, imikusuremuse kordaj ... 03 Mai 2021
 18. Projekt „Rahvatervise valdkonna võimekuse ja kompetentside suurendamine kohalikes omavalitsustes“

  Kategooria: Paikkonnas

  ... ing (ESPAD), HIVi temaatikaga seotud teadmiste, hoiakute ja käitumise uuring. Need uuringud võimaldavad analüüsi viie regiooni tasandil. Selles sihtrühmas ei kavandata üleriiklikult nii suuremahuliste uurin ... 23 Märts 2021
 19. Vähi varajane avastamine ja sõeluuringud

  Kategooria: Blogi

  ...  seksuaalsel teel levivaid infektsioone, toitute tasakaalustatult ja liigute piisavalt, et säilitada normaalne kehakaal. Hooli oma tervisest! Igaüks, kes on saanud kutse sõeluuringule, peaks sel ... 23 Jaanuar 2021
 20. Muusikud Jüri Pootsmann ja Valter Soosalu kutsuvad suitsetajaid liituma uuel aastal Sigarexitiga

  Kategooria: Uudised

  ... d toetab ja aitab oma nõuga TAI alkoholi ja tubaka valdkonna vanemspetsialist Anna-Liis Kulpas. Jüri Pootsmann asub loobuma koos kõigi kaasaelajatega alates uue aasta esimesest päevast. „Otsustasin kampaania ... 28 Detsember 2020