Valdkonnad / Narkomaania

Kahjude vähendamine

 • 17. November 2023

Uimastipoliitika ühe suunana on Euroopas järjest laiemalt levimas kahjude vähendamise (ingl harm reduction) mudel. Selle keskne idee on vähendada kahju ja erinevaid kulutusi, mida nii ühiskonnale, uimastite kasutajale endale kui ka tema lähedastele tekitab uimastite tarbimine.

Rahvusvaheline Kahjude Vähendamise Assotsiatsioon (International Harm Reduction Association) on määratlenud, et kahjude vähendamine tähendab sellist poliitikat ja tegevusi, mille peamiseks eesmärgiks on vähendada lubatud uimastite (nt alkohol) ning ennekõike keelatud psühhoaktiivsete ainete tarvitamise negatiivseid tagajärgi tervisele, samuti vähendada sotsiaalseid ja majanduslikke tagajärgi, vähendamata tingimata narkootikumide tarvitamist.

Kahjude vähendamine on täienduseks lähenemisviisidele, mille eesmärk on ennetada narkootiliste ainete tarbimist ühiskonnas. Selle aluseks on veendumus, et paljud inimesed üle maailma jätkavad erinevate narkootikumide tarvitamist vaatamata kõikidele jõupingutustele, mis on tehtud selleks, et nende tarvitamist ennetada. Kahjude vähendamise mudel arvestab, et paljud tarbijad ei suuda või ei soovi narkootikumide kasutamist lõpetada. Juurdepääs headele ravivõimalustele on sõltuvusprobleemidega inimeste jaoks oluline, kuid paljudel neist see puudub või ei soovi nad ravi saada. Seetõttu vajavad uimastitarvitajaid erinevaid sotsiaalteenuseid, mis aitaksid maandada uimastite tarvitamisega seotud riske ning vähendada endale ja teistele tekitatavat kahju. Sellisteks teenusteks on:

 • puhaste süstalde ja nõelte jagamine;
 • kasutatud süstalde ja nõelte kogumine ning hävitamine;
 • kondoomide jagamine, et edendada turvalist seksuaalkäitumist;
 • nõustamine (psühholoogiline nõustamine, sotsiaalnõustamine, õigusabi);
 • pesemisvõimaluste ja riideabi pakkumine;
 • terviseteemaline nõustamine: kuidas turvalisemalt narkootikume kasutada ja vältida üledoose;
 • seksuaaltervise alane nõustamine;
 • üledoosidest tingitud surmade vältimiseks opioide süstivatele inimestele ja nende lähedastele elupäästva ravimi (naloksoon) võimaldamine koos vastava koolitusega;
 • infektsioonide ennetamine, varane infektsioonide avastamine ja õigeaegne ravile suunamine (läbi aktiivse skriinimise);
 • motiveerimine ja suunamine sõltuvushäirete ravile ning rehabilitatsiooniteenustele.

Kahjude vähendamine aitab inimestel elada tervemalt ja turvalisemalt. Tähtis on iga positiivne muudatus, mida inimesed oma elus teevad. Kahjude vähendamise meetmed on pigem toetavad kui sundi avaldavad.

Loe lisaks:

MÄRKSÕNAD: hiv aids narkomaania narkootikumid uimastid