Valdkonnad / Narkootikumid

Eesti uimastitarvitamise olukorrast 2023. aastal saab ülevaate väljaandest „Eesti narkootikumide tarvitamise olukord 2023“.

Uimastite tarvitamises kohta Eestis annavad ülevaate mitmed uuringud. Eelkõige kasutatakse uimastite tarvitamise uurimiseks inimeste endi poolt täidetavaid küsimustikke, kus vastajad annavad enda tarvitatud ainetele ja tarvitamissagedusele subjektiivse hinnangu, ent kuna uimastite tarvitamine on ühiskonnas häbimärgistatud ja ebaseaduslik, on tervikliku pildi saamiseks vaja ka objektiivsemat infot, mida kogutakse näiteks kommunaalreovee analüüsimisega uimastite ja nende metaboolsete jääkide suhtes ning kahjude vähendamise keskustes kogutud kasutatud süstalde uurimisega narkootikumide jääkide suhtes.

Tervise Arengu Instituut jälgib uimastitarvitamise olukorda regulaarsete uuringutega:

Uimastivaldkonna uuringuraporteid ja analüüse saab vaadata TAI veebilehel.

MÄRKSÕNAD: narkootikumid uimastid