Valdkonnad / Toitumine

Lisalugemist

  • 18. Juuni 2018

Eesti infoallikad

www.nutridata.ee Eesti toitumise infosüsteemist leiad põhjaliku lingikogu Eestis toitumise valdkonnas tegutsevatest asutustest (nii riigiasutused, tootjad, ülikoolid ja teadusasutused, tootjaorganisatsioonid kui ka erialaseltsid ja mittetulundusühingud).

Projekti FOODWEB foodweb.ut.ee eesmärk on näidata seoseid inimese (tervise), toidu kvaliteedi ja keskkonna vahel. Selleks koostati temaatilised veebirakendused, õppematerjalid ja muud publikatsioonid. Materjale saavad kasutada nii õpetajad kui õpilased, tarbijad ja ka spetsialistid.

Rahvusvahelised infoallikad

Spetsialistidele suunatud infot toitumise valdkonna kohta leiad Euroopa Toidunõukogu (EUFIC) veebilehelt.

Ülekaalulisuse põhjuse ja ennetamisega seonduvat infot leiad The European Association for the Study of Obesity veebilehelt.