Valdkonnad / Toitumine

Lapsed ja noored on toiduainetetööstusele ja turundajatele oluline sihtgrupp, sest nad on mitte ainult potentsiaalsed ostjad, vaid mõjutavad ka oma pere ostukäitumist ja kujunevad tulevasteks täiskasvanud tarbijateks.

Kõigi nende kaupade hulgas, mida lapsed ja noored ostavad või mille ostmist nad mõjutavad, moodustavad toidu- ja joogikaubad ühe suurema osa. Probleem ei seisne niivõrd lastele ja noortele toidu ning jookide turundamises, kuivõrd selles, et reklaamitav toit on tihti toitainevaene ja sisaldab liiga palju rasva, soola ning lisatud suhkruid.

Lastel puuduvad kaitsemehhanismid või oskused, et teha vahet reklaamil ja mittereklaamil või mõista viimase olemust ning eesmärki. Sellealased oskused arenevad tavaliselt välja umbes 12 aasta vanusena. Turundus hakkab laste ja noorte elu mõjutama juba oluliselt varasemas eas. Lapsed omandavad tarbijakäitumisega seotud oskused oma füüsilise ja kognitiivse arengu käigus. Vanuses 2–11 eluaastat, mil nad puutuvad kokku erinevate äritegevusilmingutega, arenevad lastel välja tarbimismotiivid ja väärtused.

Teadlasi ühendav organisatsioon European Childhood Obesity Group (ECOG) väidab, et on olemas selge seos turunduse ning lastel esineva rasvumise ja ülekaalu vahel. Maailma Terviseorganisatsioon toob samuti esile, et on olemas tõendid selle kohta, et lastele suunatud toiduturundus on globaalne nähtus, mis mõjutab laste toidueelistusi, tarbimisharjumusi ja toitumist tervikuna.