Search_title

Search Keyword laps Totalresultsfound

Search_result

 1. Sotsiaaltöö uudiseid saab lugeda värskest uudiskirjast

  Search category: Uudised

  ...  sündinud laps, kelle vanem soovib anda nõusoleku lapsendamiseks. Sotsiaalvaldkonna aastakonverents „Muutuste tuules: tööheaolu kompass“ leiab aset 19. novembril Tallinna ülikoolis. Sotsiaalministeerium ... 10 Aprill 2024
 2. Abiks omavalitsustele: mida teha, kui sünnib beebi, kellest vanem soovib loobuda?

  Search category: Uudised

  Sotsiaalkindlustusametil valmis juhend omavalitsustele olukorraks, kui on sündimas või sündinud laps, kelle vanem soovib anda nõusoleku lapsendamiseks. Alles hiljuti puudutas laiemat avalikkust ja ... 08 Aprill 2024
 3. Miks investeerida suhtesse lastega?

  Search category: Uudised

  ... tasandil? Millise õppe peaks tunniplaani lisama, et kujundada vaimse tervise hoidmise oskusi juba lapseeast? Miks on nii, et Eesti koolides on psühholoogiteenus seadusega tagatud, aga tegelikkuses ... 22 Märts 2024
 4. Alustati uuringuga, mis aitab saada ülevaate Eesti kooliealiste laste vaimse tervise olukorrast

  Search category: Uudised

  ...  seiresüsteemi loomiseks Eestis. Laste vaimne tervis teeb muret Uuringute kohaselt on lapsed ja noored vaimse tervise osas elanikkonna kõige haavatavam grupp. 2022. aastal valminud rahvastiku vaims ... 21 Märts 2024
 5. Valminud on TAI terviseinfo märtsikuu uudiskiri

  Search category: Uudised

  ... Milliseid ennetustegevusi võiks Eestis lapseootel ja väikelaste vanematele pakkuda? Kui paljud eestlased puutuvad töökohal kokku tubakasuitsuga? Kuidas mõjub lastele liigne ekraaniaeg ja kuidas lapsi ... 18 Märts 2024
 6. Noorte kasvav kehakaal tekitab kasvavat muret, ligi kolmandik on liigse kehakaaluga

  Search category: Uudised

  ... erinevusi. Rohkem on liigse kehakaaluga lapsi Lääne- ja Kesk-Eestis. Elukoha järgi oli kõige enam ülekaalulisi ja rasvunud õpilasi maal elavate laste seas (olenevalt vanusest 30–39%), väikelinnalistes ... 04 Märts 2024
 7. Rahvas valis läinud aasta mõjukaimaks ennetusteoks TAI turvalisema ööelu projekti

  Search category: Uudised

  ...  huvihariduse koolitus „Abivajava lapse märkamine“, mereohutusalane koolitus „Meri ja mina ka“, Ukraina laste lugemisklubi Kolo, Kehtna vabatahtlike päästjate tehtud uisuväljak, abipolitseinik Lembi ... 23 Veebruar 2024
 8. Vaid iga kümnes 15-aastane tüdruk liigub piisavalt

  Search category: Uudised

  ...  perede lapsed kehaliselt aktiivsemad kui üksikvanemaga kasvavad lapsed, oluliselt enam on aktiivsed kahe bioloogilise vanemaga perede noored.  Joonis 4. Vähemalt üks tund viiel või enamal päev ... 13 Veebruar 2024
 9. Kuidas tunnevad meie 15-aastased õpilased end koolis?

  Search category: Uudised

  ... s või sagedamini naerualuseks olemine (8%) küllalt suure tõenäosusega enam mitte. Eesti lapsed tunnevad end naerualusena sagedamini kui soomlased ja leedulased: vähemalt kord aastas 35%, vähemalt ko ... 13 Veebruar 2024
 10. Lasteaial on laste liikumisaktiivsuse suurendamisel oluline roll

  Search category: Uudised

  ... ning toimuks lapse arengut ja tervist toetavas keskkonnas. Tervise Arengu Instituut (TAI) kutsub lasteaedu liikumisvaldkonda hindama ja arendama – selle toetamiseks on valminud juhendmaterjal koos hindamisvahendiga. ... 13 Veebruar 2024
 11. Töö sõltuvushäirete keskuses tähendab kuulamist, mõistmist ja motiveerimist

  Search category: Blogi

  ... sõltuvushäirete keskuse meeskonnas on andnud palju häid kogemusi, mida tahaksin jagada. Inimeste kuulamine ja probleemidele lahenduste otsimine on meeldinud mulle juba lapsepõlvest ja meeldib siiani. ... 22 Jaanuar 2024
 12. Sotsiaaltöö uudiskirja uue aasta esimesed uudised

  Search category: Uudised

  ...  Sotsiaalkindlustusamet uuendas lapse heaolu hindamise käsiraamatut Allkirjastati lähisuhtevägivalla ennetamise tegevuskava Eesti inimõiguste keskus avaldas aruande „Inimõigused Eestis” Estkee ... 11 Jaanuar 2024
 13. Eesti kooliõpilaste unevõlg on aastatega suurenenud

  Search category: Uudised

  ... a 4.6 Allikas: Oja L, Piksööt J, Haav A, jt. Eesti kooliõpilaste tervisekäitumine. 2021/2022. õppeaasta uuringu raport. Tallinn: Tervise Arengu Instituut; 2023. *Unevajadus muutub lapse kasvade ... 09 Jaanuar 2024
 14. Praxis ja Tartu Ülikool uurivad koolide ja koolieelsete lasteasutuste liikumis- ja toitumissekkumisi

  Search category: Uudised

  ... osakaal aastate jooksul kahaneb. Samas on koolilaste puhul täheldatud, et ülekaalulisus on muutumas aina tavapärasemaks ning koolilaste toitumisharjumused on kesised. Lapseeas tervisliku toitumise ... 09 Jaanuar 2024
 15. Ülekaalulised noored söövad harvem hommikusööki, magavad vähem ning veedavad rohkem aega ekraanidega

  Search category: Uudised

  ... al hommikusööki. Vanuse kasvades jätavad üha enam lapsi koolipäeval hommikusöögi vahele. Kui 11-aastastest söövad koolipäevadel hommikusööki 57%, siis 13–15-aastastest vaid pooled. Nädalavahet ... 08 Jaanuar 2024
 16. Kolmandik esimese kuni seitsmenda klassi õpilastest on liigse kehakaaluga

  Search category: Uudised

  ... ab märkimisväärselt riski mitmete haiguste või haigusseisundite tekkeks ning liigne kehakaal lapseeas jääb sageli püsima ka täiskasvanueas. Seetõttu on rahvatervishoiu seisukohalt eriti oluline pöör ... 04 Jaanuar 2024
 17. Vastulause: alkoholitootjate tõde on pehmelt öeldes elastne

  Search category: Uudised

  ... es igasugust seost alkoholi müügi, reklaami ja kättesaadavuse vahel. On tõsi, et alkoholitarvitamine on iga inimese otsus, mida juba alates lapsepõlvest mõjutavad paljud tegurid: sealhulgas keskk ... 18 Detsember 2023
 18. Ajakiri Sotsiaaltöö: sotsiaal- ja tervisevaldkonna integratsioon on ka päriselt võimalik!

  Search category: Uudised

  ...  mudel „Ringist välja“ võimaldab tulemuslikult abistada lapsi, kellel on suurem oht sattuda kuritegelikule teele. Uuringud ja analüüsid Siim Espenberg tutvustab TÜ rakendusuuringute keskus ... 15 Detsember 2023
 19. Märkavad ja hoolivad ämmaemandad kodudes

  Search category: Blogi

  Projektis „Ämmaemanda koduvisiidid esimestel eluaastatel“ töötati välja ja katsetati mudelit, kuidas ämmaemandate korduvate sünnitusjärgsete koduvisiitide kaudu toetada lapse saanud peresid ja ühtlasi ... 11 Detsember 2023
 20. Mis imereegel on taldrikureegel ja kus ning millal seda kasutada?

  Search category: Blogi

  ... e „vürtsitada“ õlikastme, seemnete või pähklipuruga. Mida noorem on laps, seda umbusklikumalt suhtub ta uutesse toitudesse. Kindlasti tuleks aga lapsi suunata uusi vilju proovima. Kõige paremini sa ... 07 Detsember 2023