Search_title

Search Keyword uimastid Totalresultsfound

Search_result

 1. Uimastite tarvitamise põhjused ja levimus

  Search category: Uudised

  Uimastid on ained, mis mõjutavad enesetunnet, käitumist ja ümbritseva maailma tajumist. Uimasteid liigitatakse nende toime, tarvitamise põhjuse ja legaalse staatuse järgi. Alkohol ja nikotiini sisaldavad ... 22 Märts 2023
 2. Uimastitarvitamise märkamine ja probleemiga tegelemine töökohal

  Search category: Blogi

  ... seaduslikud uimastid; narkootikumid ja psühhotroopsed ained ehk ebaseaduslikud uimastid, sh ravimid, kui neid tarvitatakse arsti ettekirjutuseta. Uuringute alusel on hinnanguliselt 5–20% töötavast ... 01 Juuni 2022
 3. Lapsevanema roll laste uimastitarvitamise ennetamisel

  Search category: Töökohal

  ... a narkootikumid Müüt „Alkohol ei ole nii ohtlik kui keelatud narkootikumid" (video) Kuidas sõlmida kokkuleppeid ja seada piire? (video) Targa Vanema e-nõuandla Uimastid töökoh ... 30 Mai 2019
 4. Tervisekalender 2019 teemad

  Search category: Töökohal

  Jaanuar: Doonorlus tervise hüvanguks Veebruar: Tervislik töölõuna Märts: Liikumisvõimaluste toetamine väikeses ettevõttes Aprill: Südamekuu Mai: Tubakas Juuni: Vanemlus: Laps ja uimastid ... 23 August 2018
 5. Kaitseme tervist: kanepisõltuvuse märkamine ja ennetamine

  Search category: Töökohal

  Ülevaade kanepi tarvitamisest ja sellega kaasnevatest mõjudest Kanepitooted on kõige enam levinud ja kasutatavad keelatud uimastid Eestis ja ka mujal maailmas. Enim leidub kanepitarvitajaid nooremates ... 02 Märts 2016
 6. Uimastiennetuse õpetajaraamatu teooriapeatükid

  Search category: Koolis

  Uimastiennetuse õpetajaraamat (teooriapeatükid) Sisukord 1. peatükk: Noorte uimastitarvitamine Eestis ja teistes Euroopa riikides 2. peatükk: Uimastihariduse programmi põhimõtted 3. peatükk: Uimastitarvitamise ... 16 Veebruar 2016
 7. Uimastiennetuse õpetajaraamat

  Search category: Koolis

  ... seda. Kirjeldatud on ka riskiperioode laste ja noorukite arengus. IV peatükk „Uimastid ja uimastiseotuse astmed“ annab lühikese ülevaate uimastite neurofüsioloogilisest toimest. Samuti iseloomustatakse ... 16 Veebruar 2016
 8. Kahjude vähendajate koolitusvajaduse analüüs

  Search category: HIV ja AIDS

  ... uimastid ja sõltuvus, kutse-eetika ja isikuandmetega töötamine. Loe analüüsi kokkuvõtet: Kahjude vähendamise valdkonna spetsialistide koolitusvajaduse analüüs 2014 (eesti k) Kahjude vähendamise ... 20 Jaanuar 2015
 9. Kuidas vähendada koolis õpilaste uimastitarvitamist ja kuidas lahendada uimastitega seotud juhtumeid?

  Search category: Blogi

  ...  välja, et nende arvates ei sobi uimastid koolikeskkonda: „minuarust see on täiesti absurd... Et noh kool ja alkohol, see ei käi hästi kokku". Alkoholi tarvitamist klassiõhtutel pidas sobimatuks enami ... 05 September 2014
 10. Miks on koolis vaja ellu viia uimastiennetust?

  Search category: Koolis

  ... aidata noortel inimestel uimastite kasutamist vältida või lükata esmakordne uimastite kasutamine võimalikult hilisesse ikka. Alaealistele on kõik uimastid keelatud. Ka noorte suitsetamisse või alkoholi ... 22 Aprill 2014
 11. Nõuanne: mis viib noored uimastite juurde ja kuidas seda vältida?

  Search category: Blogi

  ... jaoks on kõik uimastid keelatud: vanemate selgelt tauniv hoiak uimastite tarvitamisse aitab edasi lükata noore uimastitarvitamist. Selgete reeglite, kohustuste ja tagajärgede üheskoos paika panek, järjepidev ... 12 September 2013
 12. Vaimne tervis

  Search category: Koolis

  ... ennetamine koolis, uimastid koolis, uimastid ja uimastiseotuse astmed. Need teadmised võimaldavad õpetajal ennast kindlamini tunda antud valdkonna teemasid käsitledes. Raamatu teine pool sisaldab aktiivtöid ... 02 November 2012
 13. Uimastiennetuse valitsuskomisjon arutas noortele suunatud tegevusi

  Search category: Uudised

  ... rakendamisel suudame vähendada esmakordselt uimastitega kokkupuutuvate noorte hulka. Vaid ennetusega saame murda kohati levivat ohtlikku müüti, et uimastid on midagi ägedat ja glamuurset," lisas Vaher. ... 29 August 2012
 14. Kahjude vähendamine

  Search category: HIV ja AIDS

  Uimastipoliitika ühe suunana on Euroopas järjest laiemalt levimas kahjude vähendamise (ingl harm reduction) mudel. Selle keskne idee on vähendada kahju ja erinevaid kulutusi, mida nii ühiskonnale, uimastite ... 14 Aprill 2011
 15. Tegevused ja tulemused 2012

  Search category: Lasteaias

  ... lapse- ja noorukieas ning kooliõe võimalused õpilaste rehabilitatsioonis. Erikoolide personali tervisealased koolitused Kaagvere ja Tapa erikooli personalile teemadel: uimastid ja sõltuvus, vägivalla ... 04 Aprill 2011
 16. Narkomaania ravi ja rehabilitatsioon

  Search category: Narkomaania

  Sõltuvus on krooniline haigus, mida on võimalik ravida ning seega on sõltuvushäirega haigetel nagu kõigil teistel patsientidel õigus tervishoiu- ja sotsiaalteenustele. Uimastisõltuvuse ravi- ja rehabilitatsiooni ... 01 Aprill 2011
 17. Olukord ja riiklik poliitika

  Search category: Narkomaania

  Narkootikumide tarvitamine 2018. aasta täiskasvanud rahvastiku uimastitarvitamise uuringu põhjal on veerand 16−64-aastastest inimestest Eestis elu jooksul tarvitanud mõnda illegaalset uimastit. Narkootikumide ... 31 Märts 2011
 18. Narkomaania ennetamine

  Search category: Narkomaania

  Narkootikumide tarvitamisest tingitud kahjud nõuavad ühiskonnalt suuri materiaalseid kui ka mittemateriaalseid ressursse. Seega on efektiivne ennetus väga oluline ja kordades odavam kui hilisem tagajärgedega ... 31 Märts 2011
 19. Narkomaania põhjused

  Search category: Narkomaania

  ... sooviga end tegelikkusest välja lülitada ja oma mured ajutiselt unustada. Uimastid võivad lühikeseks ajaks enesehinnangut tublisti tõsta ja sellisest emotsionaalsest dopingust võib tekkida sõltuvus. ... 31 Märts 2011
 20. Narkomaania

  Search category: Narkomaania

  Kõige üldisemas mõttes on uimastid ained, mis mõjutavad inimese enesetunnet, ümbritseva maailma tajumist ja käitumist. Uudishimust või teistega koosolemise vajadusest alguse saanud esimene kogemus ... 31 Märts 2011