Valdkonnad / Toitumine

Valminud on juhend, mis annab soovitusi toidu valikul lasteasutuste puhvetitesse ja müügiautomaatidesse. Soovitused koostati, et aidata lasteasutuse juhtidel ja pidajatel hinnata praegust toiduvalikut ning vajadusel muuta see valik laste jaoks tervislikumaks. 

Juhendi koostamisel on lähtutud Eesti toitumis- ja liikumissoovitustest. Lisaks on arvestatud ka Eesti rahvastiku toitumise uuringu 2014. a ja laste kasvu seireuuringu 2016. a tulemusi, Maailma Terviseorganisatsiooni soovitusi kõrge soola, suhkrute ja küllastunud rasvhapete sisaldusega lastetoodete turundamise piiramiseks ning tegelikku turuolukorda.

Juhendi on koostanud Tervise Arengu Instituut koostöös Sotsiaalministeeriumi, Maaeluministeeriumi ja Terviseametiga.

Juhend lasteasutuste puhvetites ja müügiautomaatides pakutava toidu kohta