Otsi

Otsi sõna laste noorte tervis Kokku: 50 tulemust.

Otsingu tulemused

 1. Globaalse tubakatööstuse varjatud võitlus uue tubakatarvitajate põlvkonna pärast

  Kategooria: Blogi

  ... is aastakümneid oma kasumit. 1930. aastatel hakkas ilmnema kopsuvähki haigestumise trend. Hoolimata teadlaste ja arstide löödud häirekellale, tõrjus tubakatööstus seda infot. Alles 1950. aastatel toimus ... 31 Mai 2020
 2. HBSC uuring: Eesti noored on üsna keskmised, muret teevad kehaline aktiivsus ja vaimne tervis

  Kategooria: Uudised

  ... 5 riigist, kus 2018. aastal viidi läbi koolinoorte tervisekäitumise uuring, mis hõlmab kooliõpilaste tervist, sotsiaalseid suhteid ja vaimset heaolu. Uuring kuulub rahvusvahelisse uuringuvõrgustikku Health Beha ... 20 Mai 2020
 3. TAI: Eesti elanikud mõistavad piirangute vajalikkust

  Kategooria: Uudised

  Tervise Arengu Instituudi (TAI) teadlaste korraldatud küsitlusuuring Covid-19 kohta Eesti elanike seas näitas, et inimesed on hästi informeeritud, peavad viiruse leviku tõkestamist oluliseks ning järgivad rii ... 28 Aprill 2020
 4. Ilmus vaimsele tervisele ja taastumisele pühendatud Sotsiaaltöö erinumber

  Kategooria: Uudised

  ... ele väga pühendanud. Aga abi vastuvõtmise eelduseks on usalduslik suhe spetsialistidega, kinnitab oma magistritöö põhjal nõustaja Aria Jürgensoo. Koolitaja ja nõustaja Urve Tõnisson annab ülevaate taastumi ... 04 Märts 2020
 5. Valmis uus juhend laste ja noorte loomulikule, sobimatule ja lubamatule seksuaalkäitumisele reageerimiseks ...

  Kategooria: Uudised

  Lastega töötavatele spetsialistidel mõeldud „Lipusüsteem“ sisaldab ka reageerimisjuhiseid juhuks, kui täiskasvanu märkab lastevahelist sobimatut või lubamatut seksuaalkäitumist. Belgias seksuaaltervise kompe ... 26 Veebruar 2020
 6. Värske raport annab põhjalikuma ülevaate kooliõpilaste tervisekäitumisest ...

  Kategooria: Uudised

  Tervise Arengu Instituudil valmis Eesti 11-, 13- ja 15-aastaste kooliõpilaste tervisekäitumise 2017/2018. õppeaasta uuringu raport, mis annab valdkonna spetsialistile põhjalikuma ülevaate eelmisel aastal t ... 07 Veebruar 2020
 7. Eetiline ennetustöö tugineb teadusele ja väldib kahju tekitamist

  Kategooria: Uudised

  ...  mis on teaduspõhine nii selle meetodi kui mõju tõendatavuse osas. „Ainult info jagamine, endiste sõltlaste kogemuslood, ühekordsed tegevused ja hirmutamistaktikad ei vasta eeltoodud kriteeriumidele ega ... 03 Veebruar 2020
 8. Uutesse tubaka- ja nikotiinitoodetesse peab suhtuma suure ettevaatusega

  Kategooria: Blogi

  ... ajaid 17% täiskasvanud rahvastikust. E-sigarette tarvitab igapäevaselt vaid 1,5% inimestest. Viimasest kooliõpilaste tervisekäitumise uuringust nähtub paraku suundumus, et aina rohkem lapsi Eestis alustab su ... 30 Jaanuar 2020
 9. Mürgistusteabekeskuse uus veeb on kättesaadav ka vaegnägijale

  Kategooria: Uudised

  ... ognoosida mürgistusohtusid erinevas ajas. Seetõttu on uudiskiri hea võimalus näiteks väikelaste vanematele operatiivselt meelde tuletada, millele tuleb tähelepanu pöörata“ ütles Oder. Kodulehelt leiab ... 16 Jaanuar 2020
 10. Hooldusperede olulist rolli tutvustav kampaania toob vaatajateni noorte kogemuslood

  Kategooria: Uudised

  ... livat täiskasvanud inimest  enda kõrvale. Iga laps vajab armastust, mõistmist ja kuuluvustunnet,“ ütles Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna asendushoolduse valdkonna juht Nadežda Leosk. Kamp ... 27 Detsember 2019
 11. Tarvi Pürn: istumine on uus suitsetamine ja me ahelsuitsetame koos lastega ...

  Kategooria: Blogi

  Maailma rahvastiku, eriti teravalt aga laste ja noorte vähesest kehalisest aktiivsusest on saanud üks suuremaid terviseriske. Viimasel ajal tõusnud teema meie kehaline kasvatuse olemusest (ja me ei k ... 13 Detsember 2019
 12. Kõige olulisem on mitte minna mööda

  Kategooria: Blogi

  ... llektiivid ja noortega töötajad. Ehk siis aitajate elukutsete esindajad - sotsiaaltöötajad, töötukassa töötajad, nõustajad. Nemad tahavad oma oskusi täiendada. Mina tegelen oma põhisuunana nende aitamis ... 20 November 2019
 13. Järjest rohkem noori valib suitsuvaba elustiili

  Kategooria: Blogi

  Suitsetamise populaarsus noorte seas langeb, esimest sigaretti proovitakse järjest hiljem ning valdav enamus hiljutises kooliõpilaste tervisekäitumise* uuringus osalenud õpilastest on mittesuitsetajad. K ... 30 Oktoober 2019
 14. Liikumisõpetajate panus laste arengusse on märgatav ...

  Kategooria: Uudised

  Tervise Arengu Instituut (TAI) uuris, kuivõrd mõjutavad liikumistingimused lasteaias laste füüsilist arengut. Selgus, et lasteaedades, kus on tööl erialase haridusega liikumisõpetaja, on enam tegeletud las ... 10 Oktoober 2019
 15. Laste vaimset tervist saab edukalt juba algklassides toetada ...

  Kategooria: Uudised

  ... ed vaimse tervise probleemidest saavad alguse enne 14 eluaastat, mistõttu on oluline panustada ennetustegevustele laste ja noorte seas. Kindlustamaks, et rakendatud ennetustegevused ka reaalselt kas ... 08 Oktoober 2019
 16. Ilmus lapse õigustele pühendatud Sotsiaaltöö erinumber

  Kategooria: Blogi

  „Enamikul Eesti lastest läheb hästi. Selle üle rõõmustades tasub aga mõelda, kas ja mida annab teha, et neil lastel ja noortel, keda elu pole hellitanud, oleks lihtsam heaks täiskasvanuks kasvada,” nen ... 26 September 2019
 17. TEL võrgustiku suvekool 2019

  Kategooria: Lasteaias

  11.-12. juunil toimus Kääriku Spordikeskuses Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustiku XII suvekool „Laps ja seksuaalsus: keha, tunded ja turvalisus". Avasime suvekooli traditsiooniliselt uute liikmete v ... 03 Juuli 2019
 18. Juulist jõustuvad tubakaseaduse muudatused

  Kategooria: Uudised

  ... tud tubakapoliitika roheline raamat, mille eesmärk on eelkõige laste ja noorte tervise hoidmine, et nad ei alustaks suitsetamisega. Tubakapoliitika roheline raamat keskendub tubakatoodete atraktiivsuse vä ... 01 Juuli 2019
 19. Head lapsed, need kasvavad suitsuta

  Kategooria: Blogi

  ... uitsetamist e-sigaretiga Sarnast pilti näeme ka laste seas. 2006. aastal oli 15-aastastest noortest igapäevasuitsetajaid 16 protsenti, mis 2018. aastaks oli kukkunud 5 protsendile. Teisalt jääb Eesti rah ... 27 Juuni 2019
 20. Uuring: vanemate lubav suhtumine soodustab laste alkoholi tarvitamist ...

  Kategooria: Uudised

  Värskelt teadusajakirjas Addiction avaldatud uuringus selgus, et lastevanemate hoiakutel on laste alkoholi tarvitamisele suur mõju. Vanemate lubava hoiaku puhul alustavad lapsed alkoholi tarvitamisega  ... 12 Juuni 2019