Otsi

Otsi sõna laste noorte tervis Kokku: 50 tulemust.

Otsingu tulemused

 1. Järjest rohkem noori valib suitsuvaba elustiili

  Kategooria: Blogi

  Suitsetamise populaarsus noorte seas langeb, esimest sigaretti proovitakse järjest hiljem ning valdav enamus hiljutises kooliõpilaste tervisekäitumise* uuringus osalenud õpilastest on mittesuitsetajad. K ... 30 Oktoober 2019
 2. Liikumisõpetajate panus laste arengusse on märgatav ...

  Kategooria: Uudised

  Tervise Arengu Instituut (TAI) uuris, kuivõrd mõjutavad liikumistingimused lasteaias laste füüsilist arengut. Selgus, et lasteaedades, kus on tööl erialase haridusega liikumisõpetaja, on enam tegeletud las ... 10 Oktoober 2019
 3. Laste vaimset tervist saab edukalt juba algklassides toetada ...

  Kategooria: Uudised

  ... ed vaimse tervise probleemidest saavad alguse enne 14 eluaastat, mistõttu on oluline panustada ennetustegevustele laste ja noorte seas. Kindlustamaks, et rakendatud ennetustegevused ka reaalselt kas ... 08 Oktoober 2019
 4. Ilmus lapse õigustele pühendatud Sotsiaaltöö erinumber

  Kategooria: Blogi

  „Enamikul Eesti lastest läheb hästi. Selle üle rõõmustades tasub aga mõelda, kas ja mida annab teha, et neil lastel ja noortel, keda elu pole hellitanud, oleks lihtsam heaks täiskasvanuks kasvada,” nen ... 26 September 2019
 5. TEL võrgustiku suvekool 2019

  Kategooria: Lasteaias

  11.-12. juunil toimus Kääriku Spordikeskuses Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustiku XII suvekool „Laps ja seksuaalsus: keha, tunded ja turvalisus". Avasime suvekooli traditsiooniliselt uute liikmete v ... 03 Juuli 2019
 6. Juulist jõustuvad tubakaseaduse muudatused

  Kategooria: Uudised

  ... tud tubakapoliitika roheline raamat, mille eesmärk on eelkõige laste ja noorte tervise hoidmine, et nad ei alustaks suitsetamisega. Tubakapoliitika roheline raamat keskendub tubakatoodete atraktiivsuse vä ... 01 Juuli 2019
 7. Head lapsed, need kasvavad suitsuta

  Kategooria: Blogi

  ... uitsetamist e-sigaretiga Sarnast pilti näeme ka laste seas. 2006. aastal oli 15-aastastest noortest igapäevasuitsetajaid 16 protsenti, mis 2018. aastaks oli kukkunud 5 protsendile. Teisalt jääb Eesti rah ... 27 Juuni 2019
 8. Uuring: vanemate lubav suhtumine soodustab laste alkoholi tarvitamist ...

  Kategooria: Uudised

  Värskelt teadusajakirjas Addiction avaldatud uuringus selgus, et lastevanemate hoiakutel on laste alkoholi tarvitamisele suur mõju. Vanemate lubava hoiaku puhul alustavad lapsed alkoholi tarvitamisega  ... 12 Juuni 2019
 9. Lapsevanema roll laste uimastitarvitamise ennetamisel ...

  Kategooria: Töökohal

  ... i jätkata ja võimaldab lapsevanemal noore käitumist ja hoiakuid mõjutada. Mida saab töökoht teha lastevanemate toetamiseks? Lapsevanemad veedavad väga suure osa oma ajast töökeskkonnas ja see on hea ... 30 Mai 2019
 10. Uuring: Alkoholi tarbimine langes viimase 10 aasta madalaimale tasemele

  Kategooria: Uudised

  ... aste ja noorte ning alkoholisõltlaste vältimatut kokkupuudet alkoholiga. Terviklik alkoholipoliitika hõlmab WHO poolt koondatud ja soovitatud tõenduspõhiseid meetmeid kokku kümnes eri valdkonnas, sh tegevu ... 28 Mai 2019
 11. Mentorlus tagab eduka õppimise

  Kategooria: Blogi

  ... petajaid professionaalsest läbipõlemisest ning kuidas mentori kasutamine aitab õpetajat väga palju erivajadustega laste õpetamisel. Eesti haridussüsteemis ei ole mentori kasutamine veel väga levinud. A ... 17 Mai 2019
 12. Uuring: üle poolte Eesti elanikest on arstiabiga rahul

  Kategooria: Uudised

  ... rahale oleme ravijärjekordi vähendanud näiteks lastearstide, kõrva-nina-kurguarstide, silmaarstide ja lastepsühhiaatrite vastuvõtule,“ lisas ta. Rahulolu eriarstiabi teenusega on püsinud stabiilselt k ... 12 Märts 2019
 13. VEPA otsib käitumisoskuste mängu mentoreid

  Kategooria: Blogi

  ... ; Töökogemus laste või noortega (soovituslikult haridusasutuses); Täiskasvanute nõustamise, koolitamise või juhendamise kogemus. Kandidaatidel palume täita digitaalne CV ja motivatsioonikiri ankeedi vo ... 18 Veebruar 2019
 14. Hiljem algav koolipäev – võimalus laste heaolu toetamiseks ...

  Kategooria: Blogi

  Hiljem algav koolipäev võiks olla võimaluseks, kuidas toetada laste heaolu. Lõpliku otsuse teeb aga iga kogukond ka uuendatud määruse valguses ikka ise, lähtudes oma koolipere vajadustest. Esikohal pea ... 07 Veebruar 2019
 15. Ajakiri Sotsiaaltöö kirjutab hoolekande ajaloost ja arenguvajadustest

  Kategooria: Uudised

  Ajakirja Sotsiaaltöö selle aasta viimasest numbrist (4/2018) saab lugeda tagasivaadet Eesti hoolekandele 100 aasta jooksul, artikleid abivõimalustest tõsiste käitumisprobleemidega lastele, pikaajalise ho ... 21 Detsember 2018
 16. TAI uuring: Üle 2500 Eesti HIV-positiivse inimese ei saa ravi

  Kategooria: Uudised

  ... selt on aastate jooksul HIV-positiivsetele inimestele Eestis sündinud kokku 4239 last, kellest 87% peaksid 2017. aasta lõpu seisuga olema alaealised. 18%-l lastest on HIV-diagnoosiga mõlemad vanemad. Tervis ... 30 November 2018
 17. OECD ja Euroopa Komisjoni raport: Vaimse tervise probleemid on Euroopale kulukad

  Kategooria: Uudised

  ... ndi kaks või enam korda nädalas) 16–64-aastaste inimeste osatähtsus on küll tõusnud (42%), kuid jääb alla soovituslikule tasemele. Vigastused on Eestis laste ja noorte täiskasvanute peamine surma põhjus:  ... 26 November 2018
 18. Alkoholi aastakonverents: Eestis on Pärnu linna jagu rahvast alkoholist sõltuvuses

  Kategooria: Uudised

  ... dus Eesti alkoholipoliitikale. „Ligi kolmandik täiskasvanud eestimaalastest on alkoholi liigtarvitajad. Nende seas on 50 000-60 000 inimest, kes on alkoholist sõltuvuses – see on uue, haldusreformijärgse suure P ... 14 November 2018
 19. Hambaarsti juurde jõudsid I poolaastal vaid 41% kõigist 3-19 aastastest lastest ...

  Kategooria: Uudised

  Kuigi Eesti Haigekassa partnerite juures on kuni 19aastastele lastele ja noortele hambaarsti külastamine tasuta, jõudis selle aasta esimeses pooles arsti juurde vaid 41% kõigist 3-19aastastest lastest.  ... 18 September 2018
 20. Vanemluse toetamine tööl hoiab motivatsiooni ja pühendumist

  Kategooria: Blogi

  ...  paindlik töögraafik pere- ja tööelule mõjub, on mitmeid tehtud ka Ameerikas. Mida rohkem „millenniumilaste“ poole, kes väärtustavad kõrgelt töö ja puhkuse tasakaalu, seda rohkem peab tööandja arvestama, et t ... 18 September 2018