Otsi

Otsi sõna e-sigaret Kokku: 51 tulemust.

Otsingu tulemused

 1. Globaalse tubakatööstuse varjatud võitlus uue tubakatarvitajate põlvkonna pärast

  Kategooria: Blogi

  ... iivsed tubakatooted. E-sigarette on elu jooksul proovinud üle poole 15–16-aastastest õpilastest ja üha enam lapsi alustab tubakaga eksperimenteerimist just e-sigarettidest. Üle poolte e-sigareti tarvitajatest  ... 31 Mai 2020
 2. Uutesse tubaka- ja nikotiinitoodetesse peab suhtuma suure ettevaatusega

  Kategooria: Blogi

  ... veenda inimesi toodete ohutuses. E-sigaretid ei ole ohutud, kirjutab Anneli Sammel, Tervise Arengu Instituudi alkoholi ja tubaka valdkonna juht. Peamine tootjate argument võrreldes tavasigarettidega on ... 30 Jaanuar 2020
 3. Tervise Arengu Instituut kutsub suitsetajaid tegema uuel aastal Sigarexitit

  Kategooria: Uudised

  ... ldusega toodetest loobumiseks, mitte ainult sigaretist. Siia alla käib kindlasti ka e-sigaret, mis on võrdne tubakatoodetega ega sobi loobumise abivahendiks.“ Tubakast loobumise edukus suureneb olul ... 30 Detsember 2019
 4. Järjest rohkem noori valib suitsuvaba elustiili

  Kategooria: Blogi

  ...  e-sigareti suitsetamine on ilmselt pigem languses. Samas on probleemiks huuletubakas. Nii huuletubaka kui ka e-sigareti tarvitajaid on ka nende noorte seas, kes traditsioonilisi sigarette ei suitseta n ... 30 Oktoober 2019
 5. Juulist jõustuvad tubakaseaduse muudatused

  Kategooria: Uudised

  ... õhnaained e-sigarettide vedelikes ning tubakatoodete kaugmüük. Tubakatoodete nähtavuse ja kättesaadavuse piiramise eesmärk on ennetada alaealiste suitsetamisega alustamist ning toetada neid, kes soov ... 01 Juuli 2019
 6. Head lapsed, need kasvavad suitsuta

  Kategooria: Blogi

  Kuigi viimase paarikümne aasta jooksul on tubakatarbimine noorte seas jõudsalt vähenenud, alustatakse järjest sagedamini just e-sigarettidega. Seetõttu on juulist jõustuvad tubakaseaduse piirangud, mi ... 27 Juuni 2019
 7. Hoia tervist tööl: tubakavaba töökoha kujundamine

  Kategooria: Töökohal

  ... sete toodete (e-sigarettide ja heat-not-burn toodete) osas) „Suitsunurgale“ peab olema alternatiiv – tubakavaba puhkenurk, kus on näiteks veeautomaat ja erinevad tegevusvõimalused. Olge ise eeskujuk ... 29 Aprill 2019
 8. Tervisekäitumise uuring: pooled eestimaalased hindavad oma tervist heaks

  Kategooria: Uudised

  ...  kes puutuvad tubakasuitsuga kokku tööl, kodus või avalikus ruumis. „Suitsetamise vähenemise taustal ei ole märgatavalt suurenenud teiste tubakatoodete, nagu e-sigaretid ja huuletubakas, kasutajate hu ... 01 Aprill 2019
 9. E-sigareti turundus püüab sõltuvust levitada ...

  Kategooria: Blogi

  E-sigaret on elektrooniline vahend, mida kasutatakse nikotiini manustamiseks või ka nikotiinita e-vedeliku aurustamiseks ja sissehingamiseks. Põhilised e-sigareti kasutajad on noored mehed alla 25 eluaasta. ... 30 Mai 2018
 10. Uuring: tubakapoliitikast tulenevad piirangud on aidanud vähendada ka passiivset suitsetamist

  Kategooria: Uudised

  ... õige enam vesipiipu (13%) ja e-sigarette (11%), samas on nende tarbimissagedus väike. Eesti elanikud on altid uusi ja alternatiivseid tubakatooteid proovima – Eurobaromeetri andmeil oli 2017. aasta sei ... 29 Märts 2018
 11. Aprillist võib müüa vaid aktsiisimärgiga e-sigarettide vedelikke ...

  Kategooria: Uudised

  ... budes võib e-vedelikku kaasas olla kuni 20 milliliitrit, tubaka tahket aseainet kuni 120 grammi ja muud alternatiivset tubakatoodet kuni 20 grammi. Alates esimesest aprillist peab kõigil e-sigarettide vedelikel  ... 29 Märts 2018
 12. Loobu suitsust: kõige raskemad on esimesed kolm päeva, edasi läheb kergemaks

  Kategooria: Blogi

  ... i on see „tänu” e-sigarettide levikule. Igapäevasuitsetajatest on kõige suurem osakaal meestel vanuses 45-64 eluaastat. Aastal 2004 oli suitsetajaid kogu Eesti rahvastikust 30%. Rahvusvaheline Terviseorga ... 15 Märts 2018
 13. President kuulutas välja alkoholi ja tubaka müüki puudutavad seadusemuudatused

  Kategooria: Uudised

  ... amärkide esitlemise keeld, samuti tulevad senisest rangemad piirangud e-sigareti kasutusele ja müügile. Alkoholiseaduse ja reklaamiseaduse muudatuse jõustumisega tuleb kaupluses paigutada alkohoolsed joogid ... 02 Jaanuar 2018
 14. Alternatiivsed tubakatooted

  Kategooria: Töökohal

  ... sul lisandunud rohkesti uusi võimalusi: suitsuvabad tubakatooted (näiteks huuletubakas või närimistubakas), tubakatoodetega sarnaselt kasutatavad tooted (näiteks e-sigaret), tubakatooteid imiteerivad tooted ... 20 Aprill 2017
 15. Suitsuprii Klassi programmi lõpetas suitsupriina 85 protsenti alustanutest

  Kategooria: Uudised

  ... baks. Lisaks suitsetamisele ei tohi tarvitada ka muid suitsuvabu tubakatooteid ega teha vesipiipu või e-sigaretti. Programm on suunatud 4.–9. klassidele. Eestis viidi ennetusprogrammi läbi 15. korda. Pr ... 04 Aprill 2017
 16. Märgatav osa Eesti 15-16-aastastest õpilastest usub, et uimasteid on kerge kätte saada

  Kategooria: Blogi

  ... mine, näiteks vesipiip, e-sigaretid ja mokatubakas (snus). Selgus, et ligi pooled õpilastest olid vähemalt kord elu jooksul tarvitanud vesipiipu ja e-sigarette, mokatubaka tarvitajaid oli vähem (21%).  ... 09 Jaanuar 2017
 17. Valitsus kiitis heaks täiendavad tubakatoodete piirangud

  Kategooria: Uudised

  ...  puhtuse nõuded. Lisaks keelustatakse e-sigarettides tubakast erinevad maitsed. Seaduseelnõu järgi kehtestatakse lisaks piiriülesele kaugmüügile ka tubakatoodete ja tubakatootega seonduvate toodete riigisise ... 15 Detsember 2016
 18. Valitsus otsustas liikuda edasi alkoholi- ja tubakapoliitika karmistamisega

  Kategooria: Uudised

  ... e piiranguid ka e-sigareti tarvitamisele.  ... 02 Detsember 2016
 19. Rahandusministeerium teeb ettepaneku ühtlustada tubaka ja alternatiivsete tubakatoodete aktsiisimäärad

  Kategooria: Uudised

  ... ates 2018. aastast tubaka ning alternatiivsete tubakatoodete (sh e-sigarettide) aktsiisimäärad. Eelnõu peamised ettepanekud seonduvad alternatiivsete tubakatoodete aktsiisimäära ühtlustamisega tavali ... 02 November 2016
 20. Tervise arengu instituut juhib tähelepanu huuletubaka, vesipiibu ja e-sigareti tarvitamise ohtudele ...

  Kategooria: Uudised

  Tervise arengu instituut alustas teavitust, millega tuletab meelde, et e-sigaret, huuletubakas ja vesipiip ei ole suitsetamise ohutum alternatiiv ega aita suitsetamisest loobuda. Tervise arengu instituudi ... 25 Oktoober 2016