Tervise edendamine / Töökohal

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) andmete kohaselt on tubaka tarvitamine seotud vähemalt 25 haiguse tekkega ja seda peetakse maailmas suurimaks surmade põhjustajaks.

Nikotiini sisaldavad ka kõik uudsed tubakatooted ja need ei ole ohutud vahendid suitsetamisest loobumiseks. Suitsetamine, veipimine ehk e-sigareti kasutamine, huule-, nuusk-, närimistubaka või vesipiibu kasutamine tekitavad nikotiini tõttu kergesti sõltuvust ja muidki tervisekahjusid. Ehkki nikotiini võidakse kiire hetkelise õnnetunde tekkimise tõttu pidada lõõgastavaks, on see oma olemuselt erguti, mis tõstab vererõhku ja suurendab ärevust.

Iga suitsetaja tekitab passiivse suitsetamise ohu teistele. Nii tavasigarettide kui ka e-sigarettide tarbimisel kaasneb järelvoog väljahingatavast hingeõhust, mis sisaldab olenevalt tootest mürgiseid aineid ja nikotiini. Enam kui 80% mürgisest sigaretisuitsust ja aurust on nähtamatu, mürgised ained ladestuvad näiteks tekstiilile (sõidukiistmed, seinakattematerjalid, rõivad) ning mõjutavad märkamatult inimeste tervist pikema aja jooksul. Passiivse suitsetamise mõjud on näiteks kipitustunne ninas, kurgus või silmades, köhaärritus, peavalu, uimasus, tähelepanu hajumine, iiveldustunne, krooniliste haiguste ägenemine.

Mida teha nikotiinist loobumiseks?

80% tubaka- ja nikotiinitoodete tarvitajatest on kaalunud loobumist. Kui iseseisvalt selleks motivatsiooni leida on keeruline, siis Tervise Arengu Instituudi (TAI) varasemad kampaaniad on näidanud ühistegevuse tõhusat mõju. TAI 2023. a nikotiinist loobumise kampaania juhtmõte „Mulle aitab!“ peegeldab nikotiini negatiivseid mõjusid, millest võitu saada soovitakse, ja julgustab alustama loobumisteekonda. Motivaatoriks võib olla nikotiini tõttu kaasnev mure tervise või välimuse pärast, häiritud ja katkendlik uni, keskendumisraskused või võimetus oma sportlikku potentsiaali realiseerida – nüüd on hea võimalus teha loobumise otsus ning võtta kontroll oma tunnete ja keha üle.

nikotiinivaba horisontaalne

Loobumisele mõtlejaid aitab Facebooki grupp „Nikotiinivaba“ ja tubakainfo veebileht. Loobumisteekonnal aitavad ärevuse ja pingeliste olukordadega hakkama saada toetavad töökaaslased, aga ka näiteks meelerahu kasvatamise nipid, mille abil saab korraks aja maha võtta ja mõtteid mujale suunata.

Mida saab teha tööandja?

Tööheaolu loomine organisatsioonis ja tervist väärtustava maine kujundamine tubaka- ja nikotiinivaba keskkonna loomise ning hoidmise abil on iga tööandja võimuses. Toimiv skeem tubakavaba töökoha loomiseks võiks olla selline, mille käigus selgitatakse välja nikotiini tarvitamise osatähtsus töötajate seas ja vajadused, mis toetaksid nikotiinisõltuvusest loobuda soovijaid. Töötajatega räägitakse läbi kasud, mis kaasnevad tubaka- ja nikotiinivaba töökohaga ning põhimõtted, mis aitavad seda organisatsioonis hoida. Tubaka- ja nikotiinivaba töökohta aitab luua ja hoida, kui organisatsioon pakub:

  • toetavat ja hoolivat töökultuuri (nt head töösuhted, ebareaalsete tähtaegade, ületunnitöö vältimine)
  • avatud suhtlust ja kaasatust (piisav sotsiaalne suhtlus tubakavabas keskkonnas ja iga töötaja väärtustamine)
  • mitmekesiseid võimalusi puhkeaja veetmiseks, leides sobivad asendustegevused ka nikotiini tarvitajatele (nt aktiivsete tegevuste, värskete puu- ja köögiviljade pakkumine puhkepausidel)
  • toetust loobumisel ja head eeskuju juhtidelt (nt loobumisnõustamine töökohas või spetsialisti juures, nikotiinasendusravi toetamine, loobujate edusammude märkamine ja tunnustamine).

Anna-Liis Veerpalu ja Katrin Kärner-Rebane, Tervise Arengu Instituut

Lisamaterjalid kasutamiseks töökohas:

Allikad:

Tubakainfo veebileht

Vaikuseminutid.ee

Revolution smoke-free toolkit: breathing change into the workplace. WHO infomaterjal