Search_title

Search Keyword kohalik omavalitsus Totalresultsfound

Search_result

 1. Abiks omavalitsustele: mida teha, kui sünnib beebi, kellest vanem soovib loobuda?

  Search category: Uudised

  ... u arengus määrava tähtsusega. Lapse eestkostja on sellisel juhul kohalik omavalitsus. Et tagada info võimalikult kiire ja ladus liikumine, peaks omavalitsus võtma esimesel võimalusel ühendust SKA spetsialistideg ... 08 Aprill 2024
 2. Alustati uuringuga, mis aitab saada ülevaate Eesti kooliealiste laste vaimse tervise olukorrast

  Search category: Uudised

  ...  seiresüsteem võimaldab paremini planeerida ennetustegevusi, vaimse tervise teenuseid ja sekkumisi nii riiklikul kui ka kohalike omavalitsuste tasandil. Uuriti ka teiste riikide kogemusi Uuring ... 21 Märts 2024
 3. Ajakiri Sotsiaaltöö arutleb oluliste erialaste põhimõtete üle

  Search category: Uudised

  ... annab teada, mis on olnud ja mis ootab ees erihoolekandes. Anneliis Arm kirjutab Riigikontrolli auditi põhjal tehtud järeldustest ja ettepanekutest koduteenuse paremaks korraldamiseks kohalikes omavalitsustes. ... 28 Veebruar 2024
 4. Kohalike omavalitsuste tervisedendajate kontaktid

  Search category: Paikkonnas

  Maakondlikud ja suuremate linnade tervisedenduse koordinaatorid: Harjumaa, sh Tallinn Läänemaa Saaremaa Hiiumaa Lääne-Virumaa Tartumaa, sh Tartu Ida-Virumaa Põlvamaa Valgamaa ... 27 Veebruar 2024
 5. Tervisedendaja rollikaardid

  Search category: Paikkonnas

  ...  Kohaliku omavalitsuse tervisedendaja/ennetusspetsialist Valdkondadeülese ennetuse eestvedajana loob eeldused elanikkonna heaolu parandamiseks, suurendades kohalike organisatsioonide võimekust luua ... 27 Veebruar 2024
 6. Kui turvaline on küsida klientidelt tagasisidet? Katsetusi ja mõtteid traumat arvestava ohvriabi arendamisest

  Search category: Blogi

  ... ja suhtlus võimalikult kliendikeskseks. Selle muudab keerukamaks vajadus teha abi pakkumisel koostööd mitme riikliku või kohaliku tasandi teenuseosutajaga, kellel kõigil on oma mandaat ja ülesanded, ... 15 Veebruar 2024
 7. Veebruari Sotsiaaltöö uudiskirjas on palju uudiseid

  Search category: Uudised

  ... tervise teenuste osutamist kohalikes omavalitsustes, sotsiaalteenuste arendamist jpm. Loe lähemalt uudiskirjast. 14. märtsil toimub Astangul HEVI ehk haridusliku toevajadusega õppijate infomess. Avati ... 15 Veebruar 2024
 8. Kuidas läheneda elanike heaolule valdkondade üleselt?

  Search category: Uudised

  24. jaanuaril toimus Järvamaal Hindreku talus Tervise Arengu Instituudi (TAI) ja kohalike omavalitsuste visiooniseminar „Kujundades homseid väljakutseid“. Seminaril tehti vahekokkuvõtteid omavalitsustega ... 29 Jaanuar 2024
 9. Töö sõltuvushäirete keskuses tähendab kuulamist, mõistmist ja motiveerimist

  Search category: Blogi

  ... l- ja tervisevaldkonna infoväli, kust vajaliku teabe saab kiiresti. Oluline on hea koostöö kohalike omavalitsustega Teeme tihedat koostööd kohalike omavalitsuste, teenuseid osutavate asutuste ... 22 Jaanuar 2024
 10. Rahvusvahelises koostööprojektis osalemine aitas luua Eestile vajalikke ennetuse tööriistu

  Search category: Uudised

  ... Projekti raames valminud analüüsid aitavad paremini mõista kohaliku tasandi vajadusi ennetustöö elluviimisel ja tervist mõjutavaid tegureid. Arendati välja ka koolitus, et toetada ennetuses töötavaid ... 08 Jaanuar 2024
 11. Ajakiri Sotsiaaltöö: sotsiaal- ja tervisevaldkonna integratsioon on ka päriselt võimalik!

  Search category: Uudised

  ... uuringu põhjal selgunud ettepanekuid, kuidas toetada kohalikke omavalitsusi hoolekande abi vajavate eakate väljaselgitamisel. Merike Puusepp uuris magistritöös, millist tuge vajavad vähihaiged õpilased ... 15 Detsember 2023
 12. Pärnus ja Tallinnas algavad CARe metoodika rakendaja koolitused

  Search category: Uudised

  CARe rakendaja koolitusele on oodatud  sotsiaal-, tervise-, rehabilitatsiooni- ja haridusvaldkonna teenuseosutajatest praktikud ja ka kohaliku omavalitsuse sotsiaalvaldkonna spetsialistid, kes töötavad ... 21 November 2023
 13. Kohalike omavalitsuste tervise- ja heaoluprofiili koostamise kogemused

  Search category: Blogi

  Tervise- ja heaoluprofiil on tervisedendaja töö alus. Pärast 2017. aasta haldusreformi aga ei ole kohalikes omavalitsustes profiile kuigi aktiivselt koostatud ega uuendatud. Teadmiste ja oskuste puudumisele ... 14 November 2023
 14. Rahvusvahelise funktsioneerimisvõime klassifikatsiooni valdkonnaülene rakendamine

  Search category: Blogi

  ... ja teenusele suunamine kohalikus omavalitsuses. RFK kasutamine annab võimaluse koguda, vahetada, võrrelda ja analüüsida andmeid ning teha statistikat, mis on teenuste sisu ja tulemuslikkuse analüüsimise ... 13 November 2023
 15. Mis juhtuks, kui meditsiini- ja sotsiaalvaldkonna terminoloogias tehtaks koostööd?

  Search category: Blogi

  ... uurijad avaldasid 2021. aastal artikli (Alderwick jt 2021), kus esitati 36 uuringu kokkuvõte. Kõnealused uuringud käsitlesid tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonna organisatsioonide ning kohalike omavalitsuste ... 24 Oktoober 2023
 16. Ajakirja Sotsiaaltöö sügisnumber: mis suunas liigub hoolekanne?

  Search category: Uudised

  ... i ja kohalike omavalitsuste koostöös. Mitu artiklit on võlanõustamisteenuse praktikast: Ülle Schmidt tutvustab Eesti Võlanõustajate Liitu ja nõudeid võlanõustajale. Anna-Liisa Arukask ja Evel ... 28 September 2023
 17. Ilmus ajakirja Sotsiaaltöö värske uudiskiri

  Search category: Uudised

  ... mentorite andmebaas Kohalike omavalitsuste sotsiaalvaldkonna juhtide arenguprogrammi saab kandideerida 10. septembrini Sotsiaalministeeriumil valmis eelnõu, mis muudab mõningate erihoolekandeteenuste ... 08 September 2023
 18. Kellele ja milleks on vaja ennetuse teadusnõukogu?

  Search category: Blogi

  ... b teoreetilisest raamistikust, kuid mõju kohta pole andmeid kogutud. Tase 3 – tehtud on vähemalt üks kohalik või rahvusvaheline uuring, mis näitab positiivseid tulemusi sihtrühmas, kuid uuringuli ... 28 August 2023
 19. Kuigi on ütlus, et õnnetus ei hüüa tulles, siis tegelikult tihtipeale hüüab ikka

  Search category: Blogi

  ... , haridusasutustel, tööandjatel, kohalikul omavalitsusel kui ka keskvalitsusel. Ennetus on hoolimine iseendast ja ennast ümbritsevast keskkonnast – alusta juba täna! Loo oma ennetuse stardipake ... 18 Juuli 2023
 20. Ennetusprogramm „Imelised aastad“ näitab laste käitumisprobleemide ennetamisel häid tulemusi

  Search category: Uudised

  ... grupijuhtide kui ka kohalike omavalitsuste rahulolu programmi elluviimisega on suur. Lapsevanemate rahulolu koolitust ellu viivate grupijuhtidega on väga kõrge ja 95% lapsevanematest soovitaks vanemlusprogrammis ... 11 Juuli 2023