Otsi

Otsi sõna kool Kokku: 105 tulemust.

Otsingu tulemused

 1. Tervisedenduse ühing valis aasta tervisesõbra ja tervisedendaja

  Kategooria: Uudised

  ...  ja väiksemaid organisatsioone. Sirje Vaask on Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi õppejuht. Tal on pikaajaline kogemus rahvatervise valdkonna arendamisel, ta on panustanud nii sotsia ... 08 Aprill 2019
 2. Konkursikutse. Kohalikke omavalitsusi oodatakse „Imeliste aastate“ uude taotlusvooru

  Kategooria: Blogi

  Avalik konkurss, milles kohalikud omavalitsused saavad taotleda toetust vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ koolitusgruppide läbiviimiseks, kestab kuni 10.05.2019, kella 23:59-ni. Konkursil saab taotleda  ... 25 Märts 2019
 3. Uus mudel on mõeldud selleks, et aidata erivajadusega last kiiremini

  Kategooria: Uudised

  ... te osakonna arendusspetsialist Alice Juurik pilootprojekti tagamõtet. „Me vaatleme lapse ja pere vajadusi tervikuna ning vähendame killustatust. Näiteks kui koolist tuleb kohalikule omavalitsusele signaal ... 12 Märts 2019
 4. Eelinfo. Tervisedenduse konverents 2019: Kuidas loome tervist toetavat keskkonda

  Kategooria: Blogi

  ... , koolis, töökohal, kodukohas, riigis aitab edendada ja säilitada tervist ning soodustab tervislikke valikuid, sõltumata inimeste haridusest, soost, vanusest või elupiirkonnast? Eestis on inimeste teavit ... 11 Märts 2019
 5. Ajakirja Sotsiaaltöö värske number: samm-sammult parema sotsiaalteenuse poole

  Kategooria: Uudised

  ... ohalike omavalitsuste teenuste osutamise võimekuse taseme hindamiseks, mida katsetati põhjalikumalt täiskasvanute sotsiaalhoolekandelise abi näitel kolmes omavalitsuses. Katrin Tsuiman ja Garri-Kert ... 08 Märts 2019
 6. Vastvalminud juhend annab tervislikke näpunäiteid lasteaedade ja koolide puhvetitele ...

  Kategooria: Uudised

  ... s, siis on igati mõistetav, et koolikeskkond peaks olema lapse tervist võimalikult toetav. Üheks osaks sellest on ka toitumine. Tuleks jälgida, et ka puhvetites pakutava toidu valik annaks lastele vajalikk ... 08 Märts 2019
 7. Koolitus õpetab spetsialiste paremini kuulama erivajadusega last ...

  Kategooria: Uudised

  Sotsiaalkindlustusameti lastemaja korraldab kevadel ning sügisel Tartus ja Tallinnas koolitussarja, kus lastega töötavad spetsialistid õpivad ära kuulama erivajadusega lapsi. Sotsiaalkindlustusameti las ... 07 Märts 2019
 8. Seksuaalvägivalla kriisiabikeskustesse pöördunud inimeste arv kahekordistus aastaga

  Kategooria: Uudised

  ... 8. aastal alustas HIV ennetava raviga 36 inimest. Seksuaalvägivalla kriisiabikeskused asuvad nelja Eesti haigla juures: Lääne-Tallinna keskhaiglas, Tartu Ülikooli kliinikumis, Pärnu haiglas ja Ida-Viru kesk ... 07 Märts 2019
 9. VEPA otsib käitumisoskuste mängu mentoreid

  Kategooria: Blogi

  ... vad, täpsemad asukohad avaldame mentorite hankes. Konkursi raames valitakse välja vähemalt 20 kandidaati, kes läbivad tasuta 3-päevase VEPA mentori koolituse. Koolitus toimub 28.-30. märtsil 2019 Ta ... 18 Veebruar 2019
 10. Alkoholi müügipiirangud tulevad sõltlastele appi

  Kategooria: Uudised

  ... oli tarvitamise häire varaseks avastamiseks on koolitatud kokku ligi 900 tervishoiutöötajat. „Selleks, et vähendada alkoholi liigtarbimist ja kahjusid on vaja jätkata tervikliku alkoholipoliitika ellu ... 12 Veebruar 2019
 11. Hiljem algav koolipäev – võimalus laste heaolu toetamiseks ...

  Kategooria: Blogi

  Hiljem algav koolipäev võiks olla võimaluseks, kuidas toetada laste heaolu. Lõpliku otsuse teeb aga iga kogukond ka uuendatud määruse valguses ikka ise, lähtudes oma koolipere vajadustest. Esikohal pea ... 07 Veebruar 2019
 12. Lapsed ei julge veebis tekkinud muredest sageli kellelegi rääkida

  Kategooria: Uudised

  ... aalset kirjaoskust. “Digiseadmed on kujunenud koolis igapäevaseks õppevahendiks, mis loob nii õppimiseks kaasaegseid võimalusi kui ka seab vastutuse nende kasutamisega seotud oskuste kujundamiseks. Interne ... 06 Veebruar 2019
 13. Seksuaalvägivalla kriisiabikeskused asuvad neljas Eesti haiglas

  Kategooria: Blogi

  ... likooli Kliinikumis, Ida-Viru Keskhaiglas ja Pärnu Haiglas. Eeskätt pakutakse neis keskustes psühholoogilist kriisiabi ja kuulatakse ära, millist abi inimene vajab. Kuna seda abi saab anda piiratud aj ... 06 Veebruar 2019
 14. Vanemlusprogrammi "Imelised aastad" märtsis väljakuulutatud toetuskonkursil osales 35 kohalikku omavalitsust

  Kategooria: Paikkonnas

  Vanemlusprogrammi "Imelised aastad" märtsis väljakuulutatud toetuskonkursil osales 35 kohalikku omavalitsust 44 koolitusgrupi läbiviimiseks. Toetust oli võimalik taotleda kuni pool koolituse maksumusest j ... 06 Veebruar 2019
 15. Algab laste kasvunäitajate uuringu teine laine

  Kategooria: Uudised

  Tervise Arengu Instituut alustab laste kasvunäitajate uuringu (COSI) teise lainega – järgmiste kuude jooksul mõõdetakse 1. ja 4. klassidest kokku ligi 15 000 last, et hinnata Eesti algkoolilaste kasvamist. S ... 05 Veebruar 2019
 16. Turvalise interneti päev õpetab nutivahendeid nutikamalt kasutama

  Kategooria: Uudised

  ... me Teie kooli, lasteaeda, noortekeskust, huviringi turvalise interneti päeva tähistama ning interneti ja nutiseadmete kasutamise kui ka ohutuse temaatikat käsitlema. Soovitusi 2019. aasta turvalise interneti ... 04 Veebruar 2019
 17. Maailma vähipäeval kutsutakse süütama küünlad

  Kategooria: Uudised

  ...  selgitavad erinevaid ravivõimalusi ja riske Mida meie ühiskonnas saame teha: luua tervislikke keskkondi meie linnades, koolides ja töökohtades, spordi- ja meelelahutuskohtades edendada tegevusi, m ... 04 Veebruar 2019
 18. Mullu sai alkoholitarvitamise häire ravi teenuseid ligi 3000 inimest

  Kategooria: Uudised

  ... Kliinikumi, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Lõuna-Eesti Haigla, Viljandi Haigla, Pärnu Haigla, Narva Haigla, AJK Kliinik, Kuressaare Haigla ning Viru Haigla Tapa Tervisekeskus. Infot teenuste kohta võib k ... 01 Veebruar 2019
 19. Peresõbraliku tööandja märgise programmi saab kandideerida 4. veebruarini

  Kategooria: Uudised

  ...  Uuringute kohaselt on peresõbralikud tööandjad konkurentsivõimelisemad. Eriti nähtav on töö- ja pereelu ühitamise positiivne efekt tööandjatele, kes vajavad spetsiifiliste oskustega tööjõudu. Positiivse t ... 31 Jaanuar 2019
 20. Uues laste tervise jälgimise juhendis pannakse enam rõhku ennetusele ja varajasele märkamisele

  Kategooria: Uudised

  ... mise meetmeid. Uuendatud on visiitide läbiviimise sagedust, kohta, toitumisega seotut, põhjendatud uuringute tegemist ning koolis õpilaste tervisekäitumise hindamiseks ja varaseks märkamiseks tehtavat.  ... 21 Jaanuar 2019