Search_title

Search Keyword lapsevanem Totalresultsfound

Search_result

 1. Nõu lapsevanemale: kuidas rääkida teismelisega e-sigarettidest?

  Search category: Blogi

  E-sigarettide levik Eesti noorte seas teeb lapsevanemad murelikuks – mida siis ikkagi teha ja kuidas rääkida teismelisega, kes vanema manitsevast loengust huvitatud ei ole. Soovitusi jagab Tervise Arengu ... 10 Juuni 2024
 2. Abiks omavalitsustele: mida teha, kui sünnib beebi, kellest vanem soovib loobuda?

  Search category: Uudised

  ...  Juhendis kirjeldatakse, milliseid samme lapse turvalisuse ja heaolu tagamiseks tuleb astuda; millele pöörata tähelepanu, suheldes lapsevanemaga; kuidas korraldada infovahetust eri asutustega; milliseid ... 08 Aprill 2024
 3. Miks investeerida suhtesse lastega?

  Search category: Uudised

  ... rakendatud programmid? Milline võiks olla koolipsühholoogide tulevik? Karmen Maikalu on psühholoog, pereterapeut ja Eesti Koolipsühholoogide Ühingu juht. Koolitab spetsialiste ja lapsevanemaid. ... 22 Märts 2024
 4. Alustati uuringuga, mis aitab saada ülevaate Eesti kooliealiste laste vaimse tervise olukorrast

  Search category: Uudised

  ...  küsitlusuuringu metoodika laste vaimse tervise teemal ja küsimustikud lastele ning lapsevanematele. Uuringu metoodika kohta saab täpsemalt lugeda II vaheraportist. Uuringu kolmandaks ja mahukaimak ... 21 Märts 2024
 5. Lasteaial on laste liikumisaktiivsuse suurendamisel oluline roll

  Search category: Uudised

  ... nii hindamise ettevalmistamine kui ka elluviimine. Oluline on hindamise eesmärgi ja juhendmaterjali tutvustamine töötajatele, motiveeritud ja tegusa meeskonna olemasolu, töötajate ja lapsevanemate ... 13 Veebruar 2024
 6. Kolmandik esimese kuni seitsmenda klassi õpilastest on liigse kehakaaluga

  Search category: Uudised

  ... tulemustena avaldatakse WHO veebilehel. Eestis uuriti esimese klassi õpilastele lisaks ka neljanda ja seitsmenda klassi õpilasi. Õpilastelt kogutud andmetele lisaks vastasid küsitlusele lapsevanemad ja ... 04 Jaanuar 2024
 7. Märkavad ja hoolivad ämmaemandad kodudes

  Search category: Blogi

  ... ja lapsevanemaks saamise ettevalmistamise toetajana, aga ka sünnitusest taastumisel ja uue olukorraga kohanemisel. Ta juhendab vastsündinu ja imiku toitmisel ning hooldamisel, aitab planeerida toetusteekonda ... 11 Detsember 2023
 8. Taas on jõulupakkide aeg – mida kinkida?

  Search category: Blogi

  ... pikaajaliselt tasuvad tervisesse panustatu kaudu kindlasti ära. Lapse jaoks on kõige olulisem lähedastega veedetud kvaliteetaeg ja positiivsed emotsioonid, näiteks lapsevanema tööandja korraldatud ... 15 November 2023
 9. Tark Vanem: täida suhtekontot lapsega iga päev!

  Search category: Uudised

  ... tarkvanem.ee. Lapsevanematel on keeruline toime tulla oma laste jonnihoogudega ja konfliktide lahendamisega. Nii võib juhtuda, et tülitsemine lapse ja vanema vahel saab valdavaks ning positiivne pool ... 13 November 2023
 10. Laste ja noorte surmaga lõppenud vigastused on tõusuteel

  Search category: Blogi

  ... a päriselt toimiva väikelaste kodukülastuste süsteemi, oleks meil võimalik tagada lapsevanematele asjatundlik nõustamine kodukeskkonna ohutuks kujundamisel. Enesetappude ja juhuslike mürgistuste ennet ... 02 November 2023
 11. Ülekaalulisi noori on kolm korda rohkem kui kahe aastakümne eest

  Search category: Blogi

  ... majanduslikest võimalustest. Oluline oleks ka vanemahariduse laialdasem pakkumine, et lapsevanemad oskaksid piisavalt laste toitumis- ja liikumisharjumustele tähelepanu pöörata. Artikkel põhineb 27.10.2023 ... 01 November 2023
 12. Meeste tervise toetamisest töökeskkonna kaudu

  Search category: Blogi

  ... te oluliste rollide kaudu elus (isa, laps, sõber). Näiteks veipimist või narkootiliste ainete riske saab tutvustada töötajatele lapsevanema rolli kaudu, kus fookus oleks sedapidi, et kuidas oma lapsi ho ... 31 Oktoober 2023
 13. VEPA metoodikal täitus Eestis üheksa aastat

  Search category: Uudised

  ... kaasamisel. Lapsevanemate hinnangul suurenes laste prosotsiaalne käitumine, nagu hoolivus ja abivalmidus, ning vähenesid emotsionaalsed raskused. Kõige suurem mõju oli VEPA metoodikal õpilastele, kellel ... 27 Oktoober 2023
 14. Nikotiini mõju ajule ohustab noorte vaimset tervist

  Search category: Blogi

  ... e roll selles on nii noortega töötavatel spetsialistidel kui ka lapsevanematel. Vanemate roll püsib oluline ka noorukieas Hoolimata sellest, et noorukieas lisandub eakaaslaste mõju, on lapse vanu ... 03 Oktoober 2023
 15. Mis suurendab võimalust vaimse tervise probleemideks, enesevigastamiseks või uimastite tarvitamiseks?

  Search category: Blogi

  ... naabruskonnas ja vanemate hoiakud ehk see, kui valeks peavad lapsevanemad uimastite tarvitamist. Uimastite proovimisest hoiduda aitavad aga head sotsiaalsed oskused ja suhted koolis ning osalemise võimalused ... 15 September 2023
 16. Ämmaemanda koduvisiit toetab ema ja lapse heaolu

  Search category: Uudised

  ...  koduvisiitide programmidel on olnud positiivsed tulemused – vähenevad lapsevanema depressiooni sümptomid, paranevad vanemlikud oskused ja toimetulek, väheneb lapse väärkohtlemise ja hooletusse jätmis ... 08 September 2023
 17. Kellele ja milleks on vaja ennetuse teadusnõukogu?

  Search category: Blogi

  ... d programm „Dialoog laste nimel“ lapsevanematele, kellel on käsil või seljataga keeruline lahkuminek; lapsevanemate suhtlemiskoolitus „Gordoni Perekool“; KiVa kiusamisvastane programm; „VEPA Käitumisoskus ... 28 August 2023
 18. Ennetusprogramm „Imelised aastad“ näitab laste käitumisprobleemide ennetamisel häid tulemusi

  Search category: Uudised

  ... on parandada lapsevanemate oskusi ning lapse ja vanema vahelisi suhteid, arendada lapse eneseregulatsiooni- ja sotsiaalseid oskusi ning ennetada ja vähendada käitumisprobleeme. Programmis osaledes kasvab ... 11 Juuli 2023
 19. Tervisenõukoguga väljakutsetele vastu

  Search category: Blogi

  ...  jooksul on ilmnenud ka väga selge teadmine, et kooli  ja tervisenõukogu  olulisteks partneriteks tulemuste saavutamisel on lapsevanemad. Tervisenõukoguga liitusid lapsevanemate esindajad, kelle innuku ... 25 Mai 2023
 20. Laste söömisharjumuste kujundamise koolituskursusel saadud teadmisi kasutatakse lasteaedades edukalt

  Search category: Blogi

  ... a. Kokkamistegevused ei ole ainult küpsiste küpsetamine, vaid ka toidugruppide tutvustus, proovimine: planeerime üheskoos lastega õppekäike turule, poodi, selgitame. Kaasame tegevustesse ka lapsevanema ... 24 Mai 2023