Search_title

Search Keyword paikkond Totalresultsfound

Search_result

 1. Kohalike omavalitsuste tegevustest rahvatervishoiu valdkonnas paistab üha enam süsteemsust ja andmetel tuginevat otsustamist

  Search category: Uudised

  ... on olulised, siis otsusetegemist peavad toetama ka faktid ja tõendus. TAI paikkondade tervisedendamise valdkonna juht Triinu Purru: „Äärmiselt hea meel on näha, et omavalitsuste  rahvatervishoiu valdkonna ... 23 Mai 2024
 2. Mis toimib ennetuses ja mis mitte

  Search category: Lasteaias

  ... se väärarvamuste üle, mis noortel oma eakaaslaste uimastite tarvitamise suhtes olla võivad programmid on laiaulatuslikud ja hõlmavad kogu paikkonda Uimastiennetuses ei tööta: ainult teadmi ... 23 Mai 2024
 3. Kuidas läheneda elanike heaolule valdkondade üleselt?

  Search category: Uudised

  ... planeerimisel. Protsessi käigus kogetule toetudes saame paremini kujundada toetavaid tööriistu ja planeerida oskuste toetamist rakendajate vajadusi arvestades,“ kommenteeris TAI paikkondade tervise ... 29 Jaanuar 2024
 4. Ajakiri Sotsiaaltöö: sotsiaal- ja tervisevaldkonna integratsioon on ka päriselt võimalik!

  Search category: Uudised

  ... heaks tegutsevaid maakondlike võrgustikke. PAIK ehk paikkondlik ravijuhtimise teenus abistab keskmisest rohkem tervishoiu- ja sotsiaalteenuseid vajavaid inimesi. Teenuse kohta valmib mõju-uuring. Tervisekassa ... 15 Detsember 2023
 5. Kui terve (või haige) on eesti mees?

  Search category: Blogi

  ...  paikkondade tervise edendamise osakonna juht Triinu Purru selgitab seda asjaoluga, et mehed on juba oma olemuselt riskialtimad: „Aastaid on ühiskonnas kehtinud erisugused soonormid, mis tervise vaates ... 29 November 2023
 6. Kohalike omavalitsuste tervise- ja heaoluprofiili koostamise kogemused

  Search category: Blogi

  ... tervishoiu kõrgkooli lektor Triinu Purru, tervise arengu instituudi paikkondade tervise edendamise osakonna juhataja Liina Riisenberg, Tallinna tervishoiu kõrgkooli lektor Artikkel ilmus ajakirjas Sotsiaaltöö. ... 14 November 2023
 7. „Tervist edendav töökoht“ märgis

  Search category: Lasteaias

  ... salvestust TAI Youtube'i kanalis   Aitäh PARE-le, Eesti Personalijuhtimise Ühingule koostöö eest „Tervist edendav töökoht“ märgise info jagamisel. Kontaktinfo: Tervise Arengu Instituudi paikkondade ... 25 August 2023
 8. Kuigi on ütlus, et õnnetus ei hüüa tulles, siis tegelikult tihtipeale hüüab ikka

  Search category: Blogi

  Paraku tuleb tõdeda, et kõik, kes kukuvad, ei tõuse uuesti üles. 2022. aastal lõppes surmaga ligi tuhat õnnetust, millest 214 olid tingitud kukkumistest. 2021. aastal registreeriti meditsiiniasutustes ... 18 Juuli 2023
 9. Koostöö ja kogukonna tervis

  Search category: Blogi

  ... Sinu maakonnas ja kogukonnas Kui sooviks on teha sisulisemat koostööd paikkondade tervise suunal, on abiks olulised tervisedenduse kontaktid maakondades ja omavalitsustes. TET-võrgustiku liikmetest ... 03 Aprill 2023
 10. Toimus Tervist Edendavate Lasteaedade suvekool 2022

  Search category: Blogi

  ... u jäi eelmisel aastal suvekool ära ja pidu peeti sel aastal tagantjärele) ning nautida sai imelise Helin-Mari Arderi Trio musitseerimist. Tunnustati lasteaedade ja koolide paikkondlikke koordinaatore ... 07 Juuli 2022
 11. Terve inimene on kohaliku omavalitsuse kalleim vara

  Search category: Blogi

  ... vise süsteemile. Head näited eri paikkondadest Rõuge vald kujundas noorte murede lahendamiseks koostöömudeli Rõuge vald osales Tervise Arengu Instituudi projektis, mis aitas suurendada kohalike omavalit ... 11 Aprill 2022
 12. Tervemad linna- ja vallakodanikud: ennetustöö

  Search category: Lasteaias

  ... vise süsteemile. Head näited eri paikkondadest Rõuge vald kujundas noorte murede lahendamiseks koostöömudeli Rõuge vald osales Tervise Arengu Instituudi projektis, mis aitas suurendada kohalike omavalit ... 11 Aprill 2022
 13. Projekt „Rahvatervise valdkonna võimekuse ja kompetentside suurendamine kohalikes omavalitsustes“

  Search category: Paikkonnas

  ... kus piloteeritakse toitlustusasutuste hindamisjuhendit. Tegevuste kirjeldus tegevussuundade lõikes: I UURINGUD JA JUHENDID Tegevusbloki eesmärk on pakkuda paikkondlikule tasandile (maakond, kohalik ... 23 Märts 2021
 14. Aastaks 2023 rajatakse üle Eesti kokku 61 uut tervisekeskust

  Search category: Uudised

  ... ja riigile kuuluv Viljandi haigla viivad läbi paikkondlike tervishoiu- ja sotsiaalteenuste integreerimise pilootprojekti. Eesmärk on ehitada uuenduslikku toimemudelit toetav ratsionaalne taristu, kus ... 30 November 2018
 15. Uuringud ja analüüsid

  Search category: Paikkonnas

  ...  Paikkonna tervisemõjurite uuringu eesmärgiks on suurendada teadlikkust paikkondade elanike tervisekäitumisest ja seda mõjutavatest teguritest. Andmeid on võimalik kasutada kohalike rahvatervise tegevuste ... 09 Veebruar 2018
 16. Juhendid

  Search category: Paikkonnas

  ... Juhendmaterjal (2019) Alkohoolsete jookide testostlemise juhend on loodud toetavaks materjaliks testostlemisel ja selle planeerimisel paikkondades. Testostlemine aitab mõista, kui kättesaadav on alkohol ... 09 Veebruar 2018
 17. Indikaatorite andmesisestustabelid

  Search category: Paikkonnas

  Selleks, et hõlbustada paikkondade profiilide tarbeks andmete kogumist, on Tervise Arengu Instituut koostanud indikaatorite andmesisestustabelid. Tegemist on Exceli failidega, kuhu on võimalik jooksvalt ... 09 Veebruar 2018
 18. Tervisenõukogu ülesanded

  Search category: Paikkonnas

  ... (maakonnas koostöö turvalisuse nõukoguga) ning sellele tuginevate ettepanekute tegemine maakonna/omavalitsuse arengukava täiendamiseks; paikkondade ja gruppide suutlikkuse arendamine toimetulekuks ... 05 Jaanuar 2018
 19. Töökoha tervisedenduse kovisioonigrupid

  Search category: Töökohal

  ... ja tervise eest hoolitsemine. Lisainfo: Katrin Kärner-Rebane paikkondade tervise edendamise osakond tel 513 9479 katrin.karner-rebane@tai.ee 2022. aastal toimus tervist edendavate töökohtade ... 24 November 2017
 20. TEL võrgustiku suvekool 2017

  Search category: Lasteaias

  ... a lasteaia ja koostöövõrgustiku tegevustest ning tulemustest. Head näited ja ideed koondati juhisteks, mida on plaanis sügisel täiendada paikkondade koostöövõrgustike poolt. Kogemus- ja mõtteko ... 15 August 2017