Search_title

Search Keyword tervis Totalresultsfound

Search_result

 1. Reoveeuuring 13 linnas: kevadel ja suvekuudel suureneb kanepi tarvitamine

  Search category: Uudised

  ...  1000 elaniku kohta tuli välja Rakvere, Tallinna ja Sillamäe reoveest. Võru, Viljandi ja Haapsalu reovees leidus kokaiini teiste linnadega võrreldes oluliselt vähem. Tervise Arengu Instituudi (TAI ... 10 Juuni 2024
 2. Aljona Kurbatova: uimastisõltlasi saab vanglas olles päästa küll. Aga selleks peab riik ka pingutama

  Search category: Blogi

  ... juhtumi taga on aga täiesti erinev isiklik lugu, mis oleks võinud kujuneda teistsuguseks. Tervise Arengu Instituut on seisukohal, et iga juhtum väärib eraldi tähelepanu ja järelduste tegemist ... 10 Juuni 2024
 3. Nõu lapsevanemale: kuidas rääkida teismelisega e-sigarettidest?

  Search category: Blogi

  E-sigarettide levik Eesti noorte seas teeb lapsevanemad murelikuks – mida siis ikkagi teha ja kuidas rääkida teismelisega, kes vanema manitsevast loengust huvitatud ei ole. Soovitusi jagab Tervise Arengu ... 10 Juuni 2024
 4. Ootame osalema tervise ja heaolu infotundi

  Search category: Uudised

  18. juunil kell 10.00–11.30 Zoom'i keskkonnas toimuval kohtumisel keskendutakse töökoha tervisedenduse teemadele. Räägitakse „Tervist edendav töökoht“ märgisest, tööandjad jagavad oma kogemu ... 04 Juuni 2024
 5. Ajakirja Sotsiaaltöö mainumbri põhiteemad on integreeritud tugi lastele ja kriisivalmidus

  Search category: Uudised

  Ajakirja mainumbris (2/2024) on mitu artiklit laste abivajaduse märkamisest ja laste toetamisest sotsiaal-, tervise- ning haridusvaldkonnas: tutvustatakse praegusi toe võimalusi ja kavandatavaid muudatusi. ... 29 Mai 2024
 6. Kohalike omavalitsuste tegevustest rahvatervishoiu valdkonnas paistab üha enam süsteemsust ja andmetel tuginevat otsustamist

  Search category: Uudised

  2023. aasta sügisel tegi Tervise Arengu Instituut (TAI) Eesti kohalike omavalitsuste juhtide ja valdkondlike spetsialistide seas uuringu, et analüüsida rahvatervishoiu ning turvalisuse valdkondade juhtimise ... 23 Mai 2024
 7. Uimastitarvitamise häire ravi

  Search category: Lasteaias

  ...  valikul lähtutakse patsiendi füüsilisest ja vaimsest tervisest, tarvitamise kestusest ja tarvitatavatest uimastitest ning valmisolekust uimastitest loobuda. Arvesse tuleb võtta ka abivajaja vanust j ... 23 Mai 2024
 8. Uimastitarvitamise olukord

  Search category: Lasteaias

  ...  süstalde uurimisega narkootikumide jääkide suhtes. Tervise Arengu Instituut jälgib uimastitarvitamise olukorda regulaarsete uuringutega: Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uurin ... 23 Mai 2024
 9. Ennetusnõukogu ja ennetuse teadusnõukogu

  Search category: Lasteaias

  Koostöö valdkondade vahel on rahvastiku tervise edendamisel ja probleemide ennetamisel hädavajalik, mistõttu on Eestis suund võetud efektiivsema ennetuse korralduse loomise suunas. Selleks on loodud ... 23 Mai 2024
 10. Mis toimib ennetuses ja mis mitte

  Search category: Lasteaias

  ÜRO uimastikontrolli ja kriminaalpreventsiooni büroo (UNODC) avaldas 2018. aastal koostöös Maailma Terviseorganisatsiooniga teise versiooni uimastiennetuse rahvusvahelistest standarditest, mis on kõig ... 23 Mai 2024
 11. Selgusid uued „Tervist edendav töökoht“ märgist kasutada võivad tööandjad

  Search category: Uudised

  Tervise Arengu Instituut (TAI) koostöös Tööinspektsiooniga kuulutas eelmisel sügisel esmakordselt välja „Tervist edendav töökoht“ märgise taotlemisvooru, kuhu esitas taotluse 49 organisatsiooni. ... 23 Mai 2024
 12. Algas narkootikumide tarvitamise veebiuuring

  Search category: Uudised

  Tervise Arengu Instituut (TAI) viib Eestis ellu veebiuuringu, mille eesmärk on saada täpsem ülevaade inimeste narkootikumide tarvitamise sageduse, koguste, hankimise viiside, tarvitamise põhjuste jt ... 23 Mai 2024
 13. Vähi sõeluuringutel avastati enam kui 1100 vähieelset muutust

  Search category: Uudised

  Tervise Arengu Instituudi (TAI) sõeluuringute tulemuste aruandest selgus, et 2021. aastal avastati rinna-, emakakaela- ja soolevähi sõeluuringu käigus kokku 341 kasvajat, neist 305 invasiivset vähki ... 23 Mai 2024
 14. TAI kutsub kõiki inimesi seksuaalsel teel levivate infektsioonide suhtes testima

  Search category: Uudised

  ... on loomulik ja tavapärane osa tervislikust eluviisist kõigile seksuaalselt aktiivsetele inimestele. Iga seksuaalselt aktiivse inimese tervisekontrolli hulka peaks kuuluma testimine HIV ja teiste STLI-de ... 23 Mai 2024
 15. Tervise ja heaolu infotundide salvestused

  Search category: Paikkonnas

  Infotundide salvestused: Tervise ja heaolu infotund 08.05.2024 Tervise ja ja heaolu infotund 03.04.2024 13 Mai 2024
 16. Kõik on võimalik! Noorte sõltuvusabi korraldamisest Norras

  Search category: Blogi

  ... sõltuvusprobleemidega noortele. Nähtus ja kogetus oli nii mõtlemapanevaid üllatusi kui ka kinnitavat äratundmist. Uuringu „Eesti noorte seksuaaltervis: teadmised, hoiakud ja käitumine“ (2021) andmeil ... 10 Mai 2024
 17. Seadusemuudatus piirab libameditsiini, toetab laste tasakaalustatud toitumist ning leevendab elukeskkonna negatiivset mõju inimese tervisele

  Search category: Uudised

  Valitsus kiitis heaks rahvatervishoiu seaduse muudatused, mis lähtuvad „tervis igas poliitikas“ põhimõttest, et tuua esile kõikide valdkondade roll ja panus inimeste tervise hoidmisel ja kaitsel. Terviseminister ... 09 Mai 2024
 18. Loe uudiskirjast: mis on uudist sotsiaalvaldkonnas?

  Search category: Uudised

  Maikuu Sotsiaaltöö uudiskirjas on väga palju uusi artikleid: saab lugeda sotsiaal- ja haridusvaldkonna seadusemuudatustest ja kavast kujundada algusest toetatud teekond sotsiaal- tervise ja haridussüsteemi ... 09 Mai 2024
 19. Toimub konverents „Väärtuspõhine tervishoid 2030“

  Search category: Uudised

  Väärtuspõhine tervishoid, patsiendikeskne lähenemine, personaalne raviprotsess — kas need on lihtsalt sõnad või on midagi reaalselt muutumas? Tervishoiusüsteemid Euroopas ja kogu maailmas arenevad, ... 07 Mai 2024
 20. Valminud on TAI terviseinfo värske uudiskiri

  Search category: Uudised

  ... teadusseminaril „Tasakaalus toidulaud ja piisav liikumine – sõnadest tegudeni“, mille ettekandeid on nüüd võimalik järele vaadata. Kui suurt tervisekaotusest põhjustatud kulu aga ebapiisav kehaline ... 26 Aprill 2024