Valdkonnad / Narkootikumid

Koostöö valdkondade vahel on rahvastiku tervise edendamisel ja probleemide ennetamisel hädavajalik, mistõttu on Eestis suund võetud efektiivsema ennetuse korralduse loomise suunas. Selleks on loodud ennetusnõukogu, kokku lepitud ennetuse põhimõtted ning ennetuse eesmärgid ja soovitatavad tulemused.

Tegevused lähtuvad uuringust, mis tõi esile peamised arenguvajadused ennetussüsteemis: ennetustegevuste tulemuslikkust hinnatakse liiga vähe, olemasolevate programmide tulemuslikkuse kohta andmeid napib, ennetusvaldkonnas töötavate inimeste pädevust on vaja parandada, liiga vähe tehakse koostööd eesmärkide seadmisel ja ennetustegevuste planeerimisel, vastutus on ebaselge ning ennetustegevuste rahastus ei ole seotud kvaliteedinõuetega ega ole läbipaistev.

Olukorra muutmiseks on loodud valdkonnaülese ennetuse valitsuskomisjon nimetusega „ennetusnõukogu“. Ennetusnõukogu eesmärk on määrata kindlaks valdkonnaülese ennetuse arendamise ühesugused alused koos tegevuskavaga, millega juhtida koostööd eri valdkondade vahel, kujundada narko-, kriminaal- ja lastekaitsepoliitikat ja seada selleks strateegilised sihid.

Ennetuse teadusnõukogu koondab ennetusega seotud kõrgkoolide esindajaid ja tegeleb ennetustegevuste tõendatuse taseme hindamisega, toetab ennetustegevuste arengut ning andmetel ja tõendusel tuginevat otsuse tegemist ennetuses.