Tervise edendamine / Töökohal

Tervisekalendri eesmärk abistada tööandjat töötajate tervist ja heaolu toetavate tegevuste korraldamisel. Tervisekalendri 10 kuu raames tutvustame töökohas tähelepanu väärivaid terviseteemasid ja anname nõu, mida võiks teha tööandja või mida saab iga töötaja ise oma tervise heaks ära teha. Iga organisatsioon võib võtta kasutusele ka oma asutuse tervisekalendri või siduda tegevused TAI pakutud teemadega. Tervisekuul osalemise ulatuse ja viisid saab iga organisatsioon ise valida. Selleks võib olla töötajate põhjalikum teavitus, neile aktiivse osalemise võimaluste pakkumine, uute oskuste õpetamine, heade kogemuste jagamine või muu tervist toetav tegevus.

Jaanuar: Loobu nikotiinist
Veebruar:
Liikumisaasta ja aktiivne töötaja
Märts:
Vaimne tervis: lõõgastuspausid ja hea uni
Aprill:
Südamekuu. Tee heategu - kingi midagi kogukonna tervisele
Mai:
Vanemlus: puhkus ja töötamine kogu perega
Juuni:
Uimastite ohud stressimaandajana
September:
Alkoholiennetus. Septembris ei joo
Oktoober:
Vaimne tervis: töötaja märkamine ja tunnustamine
November:
Meeste tervis
Detsember:
Tasakaalustatud toitumine. Kuidas katta maitsvat ja tervislikku peolauda?

Kui tööandjana tunned, et sul on jagada väärtuslikku kogemust mõnel terviseteemal, on koostöö ja kogemuste jagamine vägagi teretulnud. Kontaktid leiab terviseinfo.ee lehelt.