Tervise edendamine / Töökohal

Suvine pikk koolivaheaeg ja lasteasutuste kollektiivpuhkused on aeg, mil peredel on vaja eriliselt läbi mõelda, kuidas korraldada kodune elu, töö ja puhkused nii, et päeva lõpuks on kõik rahul. Sellistel hetkedel võivad lapsevanematel (aga ka vanavanematel) tekkida kergesti konfliktid töö- ja eraelu tasakaalu leidmisel ja eri rollide täitmisel. See võib mõjutada nii kodurahu kui ka töösuhteid.

lapsed kontoris

Leidke lahendusi üheskoos

Ära jää murega üksi ja ole avatud erisugustele võimalustele. Rääkige lähedastega (sh lapsi eakohaselt kaasates) läbi vajadused, ootused ja võimalused: kas on võimalusi koostööks tuttavate, naabritega, lasteaia- või koolisõprade vanemate, tööandjatega. Abi võib olla ka sellest, kui teil on töökaaslasi eri vahetustes, kellel on samaealised lapsed ja kellega saaks teha koostööd laste hoidmisel mõnel vabal päeval.

Räägi töökaaslastele ja juhile oma keerukast olukorrast suvisel ajal, kui hoolduskoormust on pikemalt kui puhkusepäevi. See aitab tööandjal tulla vastu lapsevanema vajadustele, sest kodused mured tulevad tahtmatult tööle kaasa, mõjutades nii töötulemusi kui ka suhteid. Koostöös saab leida sobivaid ja kasvõi ajutisi lahendusi, näiteks:

  • tööaja tükeldamine (üks pikk tööpäev jaotatakse kaheks või enamaks vahetuseks);
  • tööaja jaotamine kolleegide vahel (ühte või enamat ametikohta täidavad kokkulepitud perioodil kaks või enam töötajat);
  • aegsasti ette teada olevad tööplaanid, et lapsevanemad jõuaksid korraldada hoolduskoormust;
  • kas on võimalik tekitada töökohta lastehoid (nt ajutiselt tähtsamate koosolekute vms ajaks).

Suvi on hea aeg, millal harjutada last tema iseseisvumisprotsessiga, õppida leidma tasakaalu koos ja eraldi veedetud aja kaudu. Rutiinide seadmine suviseks eluoluks aitab luua lapse jaoks turvalisust ja toetab iseseisvumist. Oluline on ka oskus lapsi mänguliselt kaasata erisugustes ülesannetes.

Tööandjad saavad toetada oma töötajaid vanemaharidusprogrammide abil. Näiteks Eesti Loodusmuuseumi töötajatest veerand on väikelaste vanemad ja kuna töötempo on kiire ning töö- ja pereelu ühildamine paras proovikivi niikuinii, otsustas Loodusmuuseum oma töötajatele pakkuda võimalust osaleda „Imeliste aastate“ programmis. Loodusmuuseumi direktori Heidi Jõks sõnul on senine kogemus näidanud, et lapse psühholoogia paremale tundmaõppimisele lisaks arendab programm ka veenmis-, kehtestamis- ja argumenteerimisoskusi, mis on hädavajalikud muuseumitöötajate igapäevatöös. Lisaboonusena ühendab programm sarnaste murede-rõõmudega perekondi ja teeb lihtsamaks ka omavahelise suhtlemise.

Kuidas hoolitseda lapsevanemana oma vajaduste eest?

Soovides hoolitseda lapse vajaduste ja heaolu eest, tuleb eeskätt hoolitseda oma vajaduste eest. Kasuta ära kõik ettenähtud pausid ja vaheldust pakkuvad tegevused päeva jooksul, et tööst taastuda ja end erisugustes rollides hästi tunda. Iseendale aja võtmist saab harjutada rutiiniga. Eeskuju kaudu õpetame lapselegi iseseisvust ja oma vajaduste eest seismist.

Artikli panid kokku: Katrin Kärner-Rebane, Eve-Mai Rao ja Kati Pruul, Tervise Arengu Instituut

Allikad:

  1. Pereterapeut Kärt Kase soovitab: Lapsevanemad, lapsed ja suvi. Tarkvanem.ee
  2. Vanemlus: pere- ja tööelu tasakaal. Terviseinfo.ee
  3. Tark Vanem: juba 10 ühist mänguminutit päevas loob parema suhte kogu eluks. Terviseinfo.ee

Lisalugemist: