Search_title

Search Keyword kehaline aktiivsus Totalresultsfound

Search_result

 1. Valminud on TAI terviseinfo värske uudiskiri

  Search category: Uudised

  ... teadusseminaril „Tasakaalus toidulaud ja piisav liikumine – sõnadest tegudeni“, mille ettekandeid on nüüd võimalik järele vaadata. Kui suurt tervisekaotusest põhjustatud kulu aga ebapiisav kehaline ... 26 Aprill 2024
 2. Vaid iga kümnes 15-aastane tüdruk liigub piisavalt

  Search category: Uudised

  ... iga kuues noor, sealjuures vaid iga kümnes 15-aastane tüdruk. Kehaline aktiivsus toetab laste kognitiivset arengut, mälu ja on seotud paremate õpitulemustega (1) ning koolirõõmuga. Ka HBSC uuringu ... 13 Veebruar 2024
 3. Eesti kooliõpilaste unevõlg on aastatega suurenenud

  Search category: Uudised

  ...  ebapiisava unega poisse ja tüdrukuid rohkem (vastavalt 43% ja 49%). Uuringud on näidanud, et kehaline aktiivsus vähemalt 60 minutit päevas on seotud pikema uneajaga koolipäevadel(1). Ka HBSC uuring ... 09 Jaanuar 2024
 4. Praxis ja Tartu Ülikool uurivad koolide ja koolieelsete lasteasutuste liikumis- ja toitumissekkumisi

  Search category: Uudised

  ... on kehaline aktiivsus ebapiisav ning toitumisega on olukord sama kesine. Eesti mehed ja naised tõusevad esile oma üleliigse kehamassiindeksiga, mis kasvab vanusega korrelatsioonis – normaalkaalus elanikkonna ... 09 Jaanuar 2024
 5. Ülekaalulised noored söövad harvem hommikusööki, magavad vähem ning veedavad rohkem aega ekraanidega

  Search category: Uudised

  ...  eluga rahulolu ja enesehinnangulise tervisega. Iga päev perega koos einestavaid õpilasi on enim nende hulgas, kes hindavad oma tervist ja eluga rahulolu kõrgelt. Pikem ekraaniaeg, vähesem kehalin ... 08 Jaanuar 2024
 6. Kui terve (või haige) on eesti mees?

  Search category: Blogi

  ... veres on me eluviisi kirjeldavad näitajad, mis tulenevad suurel määral sellest, kuidas me ise suhtume oma tervisesse. Kehakaal ja kehaline aktiivsus on sageli seotud – oma füüsilist vormi hindas h ... 29 November 2023
 7. Ilmus lühikokkuvõte „Eesti rahvastiku vaimse tervise uuring“

  Search category: Uudised

  ... ajal aitasid stressi ning selle negatiivseid tagajärgi leevendada emotsioonidega toimetuleku oskused ning tervist toetav eluviis (piisav uneaeg ja kehaline aktiivsus). Koroonakriisi vältel pidas enamik ... 22 Märts 2023
 8. Eesti noorte hinnang oma elule, tervisele ja peresuhetele on varasemast halvem, kuid poiste riskikäitumine on vähenenud

  Search category: Uudised

  ...  Poiste kehaline aktiivsus on 2018. aastaga võrreldes suurenenud, tüdrukute aktiivsus on jäänud samaks. Tasakaalustatud toitumisele aitab kaasa piisav puu- ja köögiviljade söömine, kuid Eesti kooliõpilast ... 07 Märts 2023
 9. WHO koostas soovitused kehalise aktiivsuse kohta

  Search category: Uudised

  Vähene liikumine on parem kui mitte midagi. Tervisele tuleb kasuks kasvõi mõningane kehaline aktiivsus. Mitteaktiivsed inimesed peaksid alustama vähesema liikumisega ning järk-järgult suurendama liikumise ... 12 Oktoober 2022
 10. Vee rollist inimese organismis

  Search category: Blogi

  ... e kehaline töö) soolade tarbimisest. Janu tekib inimesel siis, kui organism ei saa piisavalt vett, vedelikukadu on suur või kui toiduga on organism saanud liiga palju mineraalsooli, eriti keedusool ... 13 Juuli 2022
 11. Uuring: levinuimad vaimse tervise probleemid on depressioon ja ärevushäired

  Search category: Uudised

  ... eluviis nagu piisav uneaeg ja kehaline aktiivsus,“ selgitas uuringu üks autoritest, Tartu Ülikooli kliinilise psühholoogia kaasprofessor Kirsti Akkermann. Aastatel 2016–2021 kasutas psühhiaatri ... 28 Juuni 2022
 12. Kuidas vanemas eas tervislikult süüa ja liikuda

  Search category: Blogi

  Vanemaealistel on elukvaliteedi hoidmiseks oluline toituda tasakaalustatult ja säilitada ka igapäevane liikumine. Piisav kehaline aktiivsus aitab säilitada lihasmassi ja saada hakkama vananemisega seotud muutustega. ... 28 Märts 2022
 13. Mitmekülgse liikumise tähtsus

  Search category: Blogi

  ... TÜ Tööfüsioteraapia Liikumist – täpsemalt kehalist aktiivsust – tuleks selles valguses käsitleda senisest laiemalt ja mitmekülgsemalt: võtta arvesse erinevaid kontekste ja ruume, kus kehaline aktii ... 25 November 2021
 14. Kuidas läheb meie noortel? Ilmus artiklikogumik Eesti noorte tervisekäitumisest

  Search category: Uudised

  ...  Üldiselt on Eesti noored oma eluga rahul ning tunnetavad ka vanemate toetust, kuid murekohtadeks on keskmisest rohkem tervisekaebusi, sh vaimse tervisega, vastumeelsus kooliskäimisele ning madal kehalin ... 04 September 2020
 15. HBSC uuring: Eesti noored on üsna keskmised, muret teevad kehaline aktiivsus ja vaimne tervis

  Search category: Uudised

  ... murekohtadeks on madal kehaline aktiivsus, ülekaalulisus ning vaimne tervis. Märkimisväärselt on vähenenud sigarettide tarvitamine, mis siiski endiselt on teiste riikide seas kõrgel kohal. Eesti ... 20 Mai 2020
 16. Kui tervislik on sinu kodukontor?

  Search category: Blogi

  ... , pealkirjadele vajutades tulevad liikumispauside pildid) Treeni, aga tee seda üksi Lisaks headele hügieeniharjumustele toetab tervist ja immuunsust regulaarne kehaline aktiivsus. Ole kehaliselt aktiivn ... 30 Märts 2020
 17. Värske raport annab põhjalikuma ülevaate kooliõpilaste tervisekäitumisest

  Search category: Uudised

  ... keskkond (perekond) 3. Sotsiaalne keskkond (koolielu, kiusamine) 4. Tervise seisund 5. Vaimne tervis 6. Tervisekäitumine ( toitumine) 7. Tervisekäitumine (kehaline aktiivsus) 8. Tervisekäitumine ... 07 Veebruar 2020
 18. Tarvi Pürn: istumine on uus suitsetamine ja me ahelsuitsetame koos lastega

  Search category: Blogi

  Maailma rahvastiku, eriti teravalt aga laste ja noorte vähesest kehalisest aktiivsusest on saanud üks suuremaid terviseriske. Viimasel ajal tõusnud teema meie kehaline kasvatuse olemusest (ja me ei ... 13 Detsember 2019
 19. Tervisekäitumise uuring: pooled eestimaalased hindavad oma tervist heaks

  Search category: Uudised

  ...  Eesti samaealisele rahvastikule. Küsimustik käsitles järgmisi valdkondi: suitsetamine, toitumine, alkoholi ja narkootiliste ainete tarvitamine, kehaline aktiivsus ja kaaluindeks, terviseseisund, arstiab ... 01 Aprill 2019
 20. Insult. Kiire abi võib päästa aju

  Search category: Töökohal

  ...  ning valmistada toitu võimalikult vähese rasvaga; olla kehaliselt aktiivne. Mõõdukas kehaline aktiivsus (jalgrattasõit, suusatamine, ujumine, kehaline töö, reibas kõnd) langetab nii insuldi kui südamehaigust ... 26 Märts 2019