Search_title

Search Keyword tubakas Totalresultsfound

Search_result

 1. Nõu lapsevanemale: kuidas rääkida teismelisega e-sigarettidest?

  Search category: Blogi

  ...  siis teeb seda suurema tõenäosusega ka laps. Kui lapsevanem soovib tubakatoodetest loobuda, aitab teda tubakast loobumise nõustamiskabinet, mille kohta saab lisainfot lugeda Tubakainfo veebilehelt ... 10 Juuni 2024
 2. Ootame osalema tervise ja heaolu infotundi

  Search category: Uudised

  ... toitumise, liikumisaktiivsuse edendamise, tubakast loobumise toetamisega, vaimset tervist toetava töökorralduse tagamisega töökohal. „Tervist edendav töökoht“ märgise väljaandmise eesmärk on ... 04 Juuni 2024
 3. Valminud on TAI terviseinfo märtsikuu uudiskiri

  Search category: Uudised

  ... Milliseid ennetustegevusi võiks Eestis lapseootel ja väikelaste vanematele pakkuda? Kui paljud eestlased puutuvad töökohal kokku tubakasuitsuga? Kuidas mõjub lastele liigne ekraaniaeg ja kuidas lapsi ... 18 Märts 2024
 4. Alternatiivsed tubakatooted ohustavad töökeskkonda ja tervist

  Search category: Blogi

  Töökohas puutub tubakasuitsuse õhuga kokku vähemalt tund aega iga päev ligikaudu 4% tööealisest elanikkonnast (2022 TKU) ja kuigi see näitaja on jõudsalt vähenemas, on murekohti alternatiivsete ... 12 Märts 2024
 5. Puust ja punaseks: uus märk teeb selgeks, et suitsetamise keeld puudutab ka veipimist

  Search category: Uudised

  ... ning raskmetallidega. Nii nagu tubakasuitsuga, lendub ka e-sigarettide tarvitamisel toksilisi aineid, mille sissehingamisel on tervistkahjustav mõju kõrvalseisjatele põhjustades hingamisteede haigusi. ... 04 Detsember 2023
 6. Kui terve (või haige) on eesti mees?

  Search category: Blogi

  ... aatest mittesoositavaid valikuid meeste puhul on normaliseerinud (tubakas, alkohol). Ühtlasi on meestega aastakümneid kaasas käinud „kõva nagu kivi“ kuvand, mis tähendab, et töötada tuleb ennast sa ... 29 November 2023
 7. Dr Vahur Valvere: üks alkoholitarvitamisest põhjustatud vähisurm päevas on liiga palju

  Search category: Uudised

  ...  kehakaalu kõrval kindlasti üks olulisemaid välditavaid vähi riskitegureid ja ta on klassifitseeritud esimese astme kantserogeenina nagu tubakas ja asbestki. Alkoholi tarbimine põhjustab vähki mitme ... 27 Oktoober 2023
 8. Nikotiini mõju ajule ohustab noorte vaimset tervist

  Search category: Blogi

  ... on enim noorte naiste ja nikotiinipatjade tarvitajaid enim noorte meeste seas [2]. Noorte seas populaarsed tooted nagu e-sigaret, huuletubakas ja nikotiinipadi võivad tunduda küll ohutud, sest need ... 03 Oktoober 2023
 9. „Tervist edendav töökoht“ märgis

  Search category: Lasteaias

  ... tasakaalustatud toitumise, liikumisaktiivsuse edendamise, nikotiinist ja tubakast loobumise toetamisega, vaimset tervist toetava töökorralduse tagamisega töökohal.  Märgise väljaandmisega toeta ... 25 August 2023
 10. Ligi 11% Eestis diagnoositavatest vähijuhtudest on seostatavad töökeskkonnaga

  Search category: Uudised

  ... a töö, mineraalõlid, keskkonna tubakasuits, diisli heitgaasid, ränidioksiid, formaldehüüd, puidutolm jne. Selgus, et Eestis aastatel 2016–2020 diagnoositud vähijuhtudest (kokku 34 115) ligikau ... 24 August 2023
 11. E-sigaretid ja passiivne veipimine

  Search category: Blogi

  Passiivseks suitsetamiseks peetakse olukorda, kus mittesuitsetav inimene viibib kellegi teise tubaka tarvitamise tõttu tubakasuitsuga saastatud keskkonnas. Tänapäeval ei saa passiivsest suitsetamisest ... 31 Mai 2023
 12. TAI hoiatab: nikotiin on tervisele igal kujul ohtlik

  Search category: Uudised

  ... aitab!“, mis peegeldab nikotiinitarvitamise negatiivseid mõjusid, millest loobumise abil võitu saada soovitakse. 2022. aasta tubakast loobumise kampaania järeluuringu andmetel on peamisteks loobumise ... 04 Jaanuar 2023
 13. Sea end valmis alustama uut aastat nikotiinivabalt

  Search category: Uudised

  ... viitab eelkõige tavasigaretile. Nikotiini sisaldavad kõik tubakatooted, nagu näiteks tavasigaret, kuumutatav tubakatoode ja huuletubakas. Nikotiinisisaldusega on ka tubakatoodetele sarnaselt kasutatavad ... 20 Detsember 2022
 14. Uimastitarvitamise märkamine ja probleemiga tegelemine töökohal

  Search category: Blogi

  Tänapäeval otsivad inimesed aina enam võimalusi, et tulla toime töö ja eraelu pingetega. Üheks selliseks viisiks on ka uimastite tarvitamine. Uimastite alla kuuluvad: alkohol ja tubakas ehk ... 01 Juuni 2022
 15. Loobu nikotiinist

  Search category: Blogi

  ... sigarette, puutuvad noored rohkem kokku muude nikotiini sisaldavate alternatiivtoodetega: e-sigaretid, huuletubakas ja nikotiinipadjad. Levinud on valearusaam nagu oleksid nimetatud alternatiivid tervisele ... 04 Jaanuar 2022
 16. Kanep – mis on mis?

  Search category: Blogi

  ... t ja müüki. Legaliseerimise korral on kanep elanikele ostmiseks ja tarvitamiseks kättesaadav nagu alkohol ja tubakas. Kanepi vanuse- ja muud müügipiirangud otsustab riik. Eestis ei ole kanep legaliseeritu ... 15 September 2021
 17. WHO ülemaailmne tubakavaba päev 2021 kutsub inimesi pühendunult loobuma

  Search category: Uudised

  ...  Paraku ei saa sama öelda passiivse suitsetamise kohta eluruumides, kus kahjuks on tubakasuitsule eksponeeritud lausa 11 protsenti elanikkonnast. WHO tubakavaba päev rõhub asjaolule, et praegu olek ... 31 Mai 2021
 18. Loobu nikotiinist

  Search category: Töökohal

  ... ostmiseks, teha rohkem trenni, jätta maha mõni kahjulik harjumus jne. Loobumisega tubakast jt nikotiini sisaldavatest toodetest on võimalik toetada kõigi eelnimetatud lubaduste täitumist. Loobumine ... 04 Jaanuar 2021
 19. Muusikud Jüri Pootsmann ja Valter Soosalu kutsuvad suitsetajaid liituma uuel aastal Sigarexitiga

  Search category: Uudised

  ... stardib 1. jaanuaril. Väljakutsega liitunud muusikud Jüri Pootsmann ja Valter Soosalu on tubakast ja nikotiinist loobujatega igal sammul kaasas, dokumenteerides terve jaanuari kuu jooksul isiklikke ... 28 Detsember 2020
 20. Tervisedenduse juubeliviktoriini tulemused

  Search category: Blogi

  ... puudutavad küsimused ning avalikes kohtades suitsetamist piirava tubakaseaduse vastuvõtmise aeg. Täname kõiki osalejaid! Parim vastaja kasutas viktoriinile vastamiseks nime Eha ning tema saab kingituseks ... 19 Juuni 2020