Tervise edendamine / Paikkonnas

Selleks, et igas paikkonnas tekiks ühesugune arusaam tervise- ja heaoluprofiili koostamisest ja heaoluteemade integreerimisest omavalitsuste arengukavadesse, on välja töötatud tervise-ja heaoluprofiili koostamise ühtsed alusmaterjalid.

Kohalike omavalitsuste tervise- ja heaoluprofiili koostamise juhend

Juhend on abiks omavalitsuse tervise-ja heaoluprofiili koostamise protsessi elluviimisel. Juhendi saab eestikeelsena alla laadida siit  

Maakonna tervise- ja heaoluprofiili koostamise juhendmaterjal

Maakonna tervise- ja heaoluprofiili struktuuri ja sisu muudatuste kohaselt on alates 2018. aastast loodud maakonnale uus tervise- ja heaoluprofiili koostamise juhendmaterjal. Profiili statistiliseks sisendiks on maakonna tervise- ja heaolu ülevaated, mida Tervise Arengu Instituut uuendab korrakindlalt.

Võrreldes varasemaga ei ole enam ette antud kindlat indikaatorite nimekirja, kus on kirjas kohustuslikud ja soovituslikud indikaatorid. Muutuste eesmärk oli, et igal maakonnal oleks võimalik luua just oma vajadusi ja valmisolekut arvesse võttev profiil. Maakonna profiili koostamiseks ei ole ühtset Exceli tabelit või muud sarnast vormi, mille kasutamine oleks kohustuslik.

MÄRKSÕNAD: tervisedendus tervise edendamine paikkond KOV kohalik omavalitsus maavalitsus terviseprofiil