Search_title

Search Keyword kool Totalresultsfound

Search_result

 1. Koolitus „Järelevalve teostamine alkoholi müügiga tegelevates meelelahutuskeskkondades“

  Search category: Lasteaias

  Programmi „Teadlikult turvalisem“ raames töötatakse välja koolitus KOVi järelevalve spetsialistidele ja politsei ametnikele. Praegu on koolitus väljatöötamisel ja lisainfo lisandub peagi. 27 Juuni 2024
 2. Koolitus „Vastutustundlik alkoholi müük ja teenindus“

  Search category: Lasteaias

  ... kvaliteeti. Programmi üks eesmärk on edendada vastutustundlikku ja teadlikku teeninduskultuuri alkoholimüüjate seas. Selleks pakume programmi raames koolitust ettevõtjatele ja teenindajatele, mis ... 27 Juuni 2024
 3. Korduma kippuvad küsimused

  Search category: Lasteaias

  ...  Ei. Kogu märgise taotlemise protsess (sh koolitused) on tasuta. Kas koolitustel osalemine on kohustuslik?  Märgise väljaandmise protsessi käigus on taotlejatele võimalik, aga mitte kohustuslik ... 26 Juuni 2024
 4. Veredoonorite arv on viimastel aastatel olnud langustrendis

  Search category: Uudised

  ...  Pärnus. Kõik hea tervisega inimesed on doonoriks oodatud. Täpsemat infot selle kohta leiab Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Tartu Ülikooli Kliinikumi, Pärnu Haigla või Ida-Viru Keskhaigla verekeskust ... 17 Juuni 2024
 5. Kiusamise levimus Eesti noorte seas ja sellega seotud tegurid

  Search category: Blogi

  Koolikiusamine on noorte vägivalla üks levinumaid vorme. Rahvusvahelises kooliõpilaste tervisekäitumise uuringus on koolikiusamise levikut jälgitud juba paarkümmend aastat. Eestis on kiusamine koolikeskkonnas ... 14 Juuni 2024
 6. Psüühika- ja sõltuvushäire koosesinemisel tuleb inimesi toetada läbimõeldult ning süsteemselt

  Search category: Blogi

  ... se tervise alal. Seejuures tuleks suurendada ka komorbiidselt esinevate häirete märkamise ja abistamispädevust esmatasandikoolituste ning juhendiga, aga ka teadlikkust spetsiifilisematest ravivõimalust ... 13 Juuni 2024
 7. Juunikuu Sotsiaaltöö uudiskiri tutvustab mitmekesiseid õppimisvõimalusi

  Search category: Uudised

  ... edendamisel. Sotsiaaltöö sündmuste kalender sai kõvasti täiendust: muu hulgas leiab sellest info haridus- ja teadusministeeriumi tellimusel avatud tasuta koolituste ja sügisel alustavate mikrokraadiprogrammide ... 13 Juuni 2024
 8. Nõu lapsevanemale: kuidas rääkida teismelisega e-sigarettidest?

  Search category: Blogi

  ... pooled õpilastest, nagu näitab Eesti kooliõpilaste tervisekäitumise uuring. Seega on parim aeg uimastite tarvitamise ennetamisega tegeleda juba eelkoolieas ja esimestes klassides. Päevakajalisemaks ... 10 Juuni 2024
 9. Ajakirja Sotsiaaltöö mainumbri põhiteemad on integreeritud tugi lastele ja kriisivalmidus

  Search category: Uudised

  ... piire, et kutsuda ellu uusi, vajaduspõhiseid teenuseid lastele. Uurimused ja analüüsid, eetika Judit Strömpl (Tartu ülikool) käsitleb eetikaküsimusi, mida tuleb silmas pidada sotsiaaltööuurimuse ... 29 Mai 2024
 10. Kohalike omavalitsuste tegevustest rahvatervishoiu valdkonnas paistab üha enam süsteemsust ja andmetel tuginevat otsustamist

  Search category: Uudised

  ... on veel minna, et universaalsed ennetustegevused nagu näiteks koolipõhine ennetusprogramm VEPA, kiusuennetusprogramm KiVA, Vaikuseminutid, vanemlusprogramm Imelised aastad või Gordoni perekool oleksid ... 23 Mai 2024
 11. Uimastitarvitamise olukord

  Search category: Lasteaias

  ... regulaarsete uuringutega: Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring (TKU) Eesti kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD) Eesti ... 23 Mai 2024
 12. Ennetusnõukogu ja ennetuse teadusnõukogu

  Search category: Lasteaias

  ... vahel, kujundada narko-, kriminaal- ja lastekaitsepoliitikat ja seada selleks strateegilised sihid. Ennetuse teadusnõukogu koondab ennetusega seotud kõrgkoolide esindajaid ja tegeleb ennetustegevuste ... 23 Mai 2024
 13. Mis toimib ennetuses ja mis mitte

  Search category: Lasteaias

  ... ja enesekohaste pädevuste arendamise haridusasutustes, koolikeskkonna parandamise. Kogukonna- või ühiskonnatasandil on laste ja noorte sõltuvusainete tarvitamise ennetuses tõhusad laiapõhised alkoholi- ... 23 Mai 2024
 14. Selgusid uued „Tervist edendav töökoht“ märgist kasutada võivad tööandjad

  Search category: Uudised

  ... a OÜ    Stebby OÜ    Tallinna Koolitervishoid SA     Tartu kohtutäitur Oksana Kutšmei     Välisministeerium     Taotlejad esitasid hindamiseks oma asutuse töökoha tervisedenduse tegevuska ... 23 Mai 2024
 15. Tervise ja heaolu infotundide salvestused

  Search category: Paikkonnas

  Infotundide salvestused: Tervise ja heaolu infotund: TET 18.06.2024 Tervise ja heaolu infotund: Gordoni perekool ja Perepesad 08.05.2024 Tervise ja heaolu infotund: KiVa ja Vaikuseminutid 03.04.2024 ... 13 Mai 2024
 16. Kõik on võimalik! Noorte sõltuvusabi korraldamisest Norras

  Search category: Blogi

  ... ise koormusega psühholoog, vanemmiljööterapeut, osakonnajuhataja, majahoidja, kokk. See tähendab, et kogu aeg on noorega keegi koos, väljas käiakse koos, kooli minnakse koos. Peamiselt asendatak ... 10 Mai 2024
 17. Seadusemuudatus piirab libameditsiini, toetab laste tasakaalustatud toitumist ning leevendab elukeskkonna negatiivset mõju inimese tervisele

  Search category: Uudised

  ... kehtivaid nõudeid on uue seadusega ajakohastatud, sh teenust osutava isiku teadmiste ja oskuste nõudeid. Seadusemuudatused võimaldavad tulevikus panna paika ka uuendatud toitlustamise nõuded koolieelsetele ... 09 Mai 2024
 18. Sotsiaaltöö uudiseid saab lugeda värskest uudiskirjast

  Search category: Uudised

  ...  sündinud laps, kelle vanem soovib anda nõusoleku lapsendamiseks. Sotsiaalvaldkonna aastakonverents „Muutuste tuules: tööheaolu kompass“ leiab aset 19. novembril Tallinna ülikoolis. Sotsiaalministeerium ... 10 Aprill 2024
 19. Miks investeerida suhtesse lastega?

  Search category: Uudised

  ...  haridussüsteemi. Samal ajal saab toetava kontaktiga panustada igaüks. Suhtekontost, vanemlusest ja koostööst koolipsühholoogidega räägib Stories for Impact vaimse tervise „Mis mõttes?“ taskuhääling ... 22 Märts 2024
 20. Alustati uuringuga, mis aitab saada ülevaate Eesti kooliealiste laste vaimse tervise olukorrast

  Search category: Uudised

  Uuringu eesmärk on töötada välja metoodika ja luua alus Eesti laste vaimse tervise edaspidiseks seireks. Laste vaimse tervise uuring (LVTU) aitab saada ülevaate Eesti kooliealiste laste vaimse tervise ... 21 Märts 2024