Search_title

Search Keyword kool Totalresultsfound

Search_result

 1. Dementsuse koolitusprogramm pakub hoolekandeasutustele olulist tuge

  Search category: Uudised

  ... aastast korraldab Tervise Arengu Instituut Euroopa Sotsiaalfondi TAT „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused” meetme raames hoolekandeasutuste sisekoolitajate dementsuseteemalist arenguprogrammi, ... 26 Veebruar 2024
 2. Rahvas valis läinud aasta mõjukaimaks ennetusteoks TAI turvalisema ööelu projekti

  Search category: Uudised

  ... s rahvahääletusel kõige enam hääli. Esikolmikusse mahtusid veel Tartu Tervishoiu Kõrgkooli projekt „Aita päästa elu!“ ja Perepesad. „Kuigi illegaalsete uimastite tarvitamine on varjatud nähtu ... 23 Veebruar 2024
 3. Veebruari Sotsiaaltöö uudiskirjas on palju uudiseid

  Search category: Uudised

  Ajakirja Sotsiaaltöö veebruari uudiskirjas saab lugeda värskeid artikleid ja valdkonna uudiseid. Noppeid uudiskirjast: Sotsiaalvaldkonna töötajate ja valdkonda panustajate pidulik tunnustusüritus ... 15 Veebruar 2024
 4. Vaid iga kümnes 15-aastane tüdruk liigub piisavalt

  Search category: Uudised

  ... aeroobset tegevust. Tervise Arengu Instituudi (TAI) 2022. aastal 11–15-aastaste kooliõpilaste seas ellu viidud Eesti kooliõpilaste tervisekäitumise uuringust (HBSC) selgus aga, et piisavalt liigub vaid ... 13 Veebruar 2024
 5. Kuidas tunnevad meie 15-aastased õpilased end koolis?

  Search category: Uudised

  Eesti õpilased hindavad oma üldist eluga rahulolu kõrgemalt kui OECD riikide keskmine. Nii hästi ei lähe meil koolist saadava rahulolu näitajatega. Hiljuti avaldatud PISA 2022 suurepäraste tulemuste ... 13 Veebruar 2024
 6. Lasteaial on laste liikumisaktiivsuse suurendamisel oluline roll

  Search category: Uudised

  ...  Igapäevane piisav liikumine toetab lapse vaimset, sotsiaalset, füüsilist ja emotsionaalset tervist. Koolieelses eas lapsed peaksid liikuma iga päev vähemalt kolm tundi, sellest vähemalt 60 ... 13 Veebruar 2024
 7. VEPA metoodikat kasutavad õpetajad näevad laste käitumises positiivseid muutusi

  Search category: Uudised

  VEPA metoodika on tulemuslik ennetustegevus, mida on Eesti koolides kasutatud alates 2014/2015 õppeaastast. Tervise Arengu Instituut (TAI) hindab regulaarselt VEPA kasutamisel saavutatud tulemusi ja ... 13 Veebruar 2024
 8. Osale konverentsil „Küberkiusamise peatamine on meie kõigi asi“

  Search category: Uudised

  7. märtsil 2024 korraldab SA Kiusamisvaba Kool küberkiusamise konverentsi „Küberkiusamise peatamine on meie kõigi asi“. Konverents toimub Telia peamajas (Mustamäe tee 3, Tallinn). Osaleda on võimalik ... 02 Veebruar 2024
 9. Kuidas läheneda elanike heaolule valdkondade üleselt?

  Search category: Uudised

  ... erinevatel koolitustel, arengupäevadel ja arutelukoosolekutel. „TAI-le on toimunud koostöö olnud äärmiselt väärtuslikuks sisendiks kohalikul tasandil ennetustööks vajalike tegevuste toetamise ... 29 Jaanuar 2024
 10. Selgunud on esimesed „Tervist edendav töökoht“ märgise saajad

  Search category: Uudised

  ... taotlejatel on olnud võimalus osaleda erinevatel tervisedenduse korraldust toetavatel koolitustel ning järgmiseks etapiks on tööandjatele seatud eesmärk koostada oma asutuse tervisedenduse tegevuskava ... 29 Jaanuar 2024
 11. Töö sõltuvushäirete keskuses tähendab kuulamist, mõistmist ja motiveerimist

  Search category: Blogi

  ... Aastast 2018 olen Tartu ülikooli kliinikumi psühhiaatriakliinikus sotsiaaltöötaja, kus suur osa minu tööst on sõltuvushäirega patsientide toetamine nende raviteekonnal. Ka varasemad töö- ja eraelukogemused ... 22 Jaanuar 2024
 12. Inimese tervikkäsitlus: taastumise põhimõtted ja CARe metoodika

  Search category: Uudised

  ... tõenduspõhistel käsitlustel. Katrin Tsuiman toob ajakirjas Sotsiaaltöö uusi vaatenurki CARe põhimõtete praktikas rakendamisele ja vahendab koolitusel osalenud sotsiaaltöötajate kogemusi. Loe artiklit ... 22 Jaanuar 2024
 13. Quo vadis, tõendus?

  Search category: Blogi

  ...  omas valdkonnas olulist rolli. Mäletan, kuidas rahastajatele mõeldud rahastuse kasutuse ning elluviidud projektide tulemuslikkuse näitajatena kasutati näiteks teatava summa eest korraldatud koolitust ... 11 Jaanuar 2024
 14. Eesti kooliõpilaste unevõlg on aastatega suurenenud

  Search category: Uudised

  ... Tervise Arengu Instituudi (TAI) 2022. aastal 11–15-aastaste kooliõpilaste seas tehtud Eesti kooliõpilaste tervisekäitumise uuringust (HBSC) selgus, et koolipäevadel magab eakohaselt piisavalt* 63% noortest ... 09 Jaanuar 2024
 15. Kuula Tervisekassa taskuhäälingut: kuidas pääseda alkoholi küüsist?

  Search category: Uudised

  Kõige levinum ja kõige suuremaid kahjusid põhjustav legaalne uimasti, mida Eestis tarvitatakse, on alkohol. Lausa 1/3 Eesti alkoholitarvitajatest joovad liiga palju ja ligikaudu 60 000 eestimaalase elu ... 09 Jaanuar 2024
 16. Praxis ja Tartu Ülikool uurivad koolide ja koolieelsete lasteasutuste liikumis- ja toitumissekkumisi

  Search category: Uudised

  Mõttekoda Praxis ja Tartu Ülikooli Liikumislabor ning Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut panustavad 2024-2025 Sotsiaalministeeriumi strateegiliste partneritena kooli- ja koolieelsete lasteasutuste ... 09 Jaanuar 2024
 17. Ülekaalulised noored söövad harvem hommikusööki, magavad vähem ning veedavad rohkem aega ekraanidega

  Search category: Uudised

  Tervise Arengu Instituudi (TAI) 2022. aastal 11–15-aastaste kooliõpilaste seas ellu viidud Eesti kooliõpilaste tervisekäitumise uuringust (HBSC) selgus, et viiendik 11–15-aastastest noortest on liigse ... 08 Jaanuar 2024
 18. Valmis 2022. a Eesti kooliõpilaste tervisekäitumise uuringu raport

  Search category: Uudised

  Tervise Arengu Instituudi värskelt avaldatud Eesti kooliõpilaste tervisekäitumise uuringu (HBSC) raportis tehakse teemade kaupa ülevaade noorte tervise- ja riskikäitumise olukorrast 2022. aastal ... 08 Jaanuar 2024
 19. Rahvusvahelises koostööprojektis osalemine aitas luua Eestile vajalikke ennetuse tööriistu

  Search category: Uudised

  ... Projekti raames valminud analüüsid aitavad paremini mõista kohaliku tasandi vajadusi ennetustöö elluviimisel ja tervist mõjutavaid tegureid. Arendati välja ka koolitus, et toetada ennetuses töötavaid ... 08 Jaanuar 2024
 20. Kolmandik esimese kuni seitsmenda klassi õpilastest on liigse kehakaaluga

  Search category: Uudised

  ... ning selles osales pea 18 000 last 203 koolist. Uuringu tulemused näitavad, et Eesti õpilastest on liigse kehakaaluga iga kolmas poiss ja iga neljas tüdruk. Liigse kehakaaluga õpilaste osakaal on suurenenud ... 04 Jaanuar 2024