Otsi

Otsi sõna kool Kokku: 105 tulemust.

Otsingu tulemused

 1. Mentorlus tagab eduka õppimise

  Kategooria: Blogi

  ... elt aitab mentorlus omandada igasuguseid teadmisi, mida noorele õpetajale pakutakse. On olemas uuring, mis tõestab, et koolituselt ära minnes võtame kaasa 80 või 90 protsenti koolituse sisust, aga kasutame ü ... 17 Mai 2019
 2. Osale tervisestatistika kasutajauuringus!

  Kategooria: Blogi

  ... Küsitlus on anonüümne ja ankeedi täitmiseks kulub ligikaudu 20 minutit. Ankeeti täitma on oodatud kõik, kes vajavad terviseandmeid: kohalikud omavalitsused, tudengid, õpilased, koolid, raviasutused, ettevõtt ... 17 Mai 2019
 3. Sissejuhatus pereteraapiasse

  Kategooria: Alkohol

  Pereteraapia koolitusel saavad osalejad teadmisi ja arendavad oskusi tööks alkoholi liigtarvitava patsiendi ning tema pereliikmetega/lähedastega kui süsteemiga. Koolituse käigus tutvustatakse osalejatele pere ... 30 Aprill 2019
 4. Eesti noorte piirkondlik portree sai kaante vahele

  Kategooria: Uudised

  ... gkoolides kokku umbes 195 000 noort õppurit. Neist 64,2% omandas põhi-, 13,1% üldkesk-, 8,2% kutse- ja 14,5% kõrgharidust. Valdav osa 15–26-aastastest on keskendunud kas õppimisele või töötamisele – re ... 23 Aprill 2019
 5. Taotle mitmekesisuse märgis! Mitmekesised organisatsioonid on edukamad

  Kategooria: Blogi

  ... iaalministeeriumi ning Tallinna Tehnikaülikooli eestvedamisel alguse saanud võrdset kohtlemist edendava projekti „Erinevus rikastab“ ühe tulemusena sündis mitmekesisuse kokkuleppe kontseptsioon. Mitme ... 17 Aprill 2019
 6. Lasteabitelefon tähistab esimest juubelit

  Kategooria: Uudised

  ... duda head, turvalist inimest, kellega oma mõtteid jagada. Meie pakumegi võimalust nõu küsida, kuulame ära ja anname soovitusi. Vajadusel oleme vahendajad ja räägime lapse eest koolipersonaliga, lastekaitset ... 15 Aprill 2019
 7. Tervisedenduse ühing valis aasta tervisesõbra ja tervisedendaja

  Kategooria: Uudised

  ...  ja väiksemaid organisatsioone. Sirje Vaask on Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi õppejuht. Tal on pikaajaline kogemus rahvatervise valdkonna arendamisel, ta on panustanud nii sotsia ... 08 Aprill 2019
 8. Konkursikutse. Kohalikke omavalitsusi oodatakse „Imeliste aastate“ uude taotlusvooru

  Kategooria: Blogi

  Avalik konkurss, milles kohalikud omavalitsused saavad taotleda toetust vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ koolitusgruppide läbiviimiseks, kestab kuni 10.05.2019, kella 23:59-ni. Konkursil saab taotleda  ... 25 Märts 2019
 9. Uus mudel on mõeldud selleks, et aidata erivajadusega last kiiremini

  Kategooria: Uudised

  ... te osakonna arendusspetsialist Alice Juurik pilootprojekti tagamõtet. „Me vaatleme lapse ja pere vajadusi tervikuna ning vähendame killustatust. Näiteks kui koolist tuleb kohalikule omavalitsusele signaal ... 12 Märts 2019
 10. Eelinfo. Tervisedenduse konverents 2019: Kuidas loome tervist toetavat keskkonda

  Kategooria: Blogi

  ... , koolis, töökohal, kodukohas, riigis aitab edendada ja säilitada tervist ning soodustab tervislikke valikuid, sõltumata inimeste haridusest, soost, vanusest või elupiirkonnast? Eestis on inimeste teavit ... 11 Märts 2019
 11. Ajakirja Sotsiaaltöö värske number: samm-sammult parema sotsiaalteenuse poole

  Kategooria: Uudised

  ... ohalike omavalitsuste teenuste osutamise võimekuse taseme hindamiseks, mida katsetati põhjalikumalt täiskasvanute sotsiaalhoolekandelise abi näitel kolmes omavalitsuses. Katrin Tsuiman ja Garri-Kert ... 08 Märts 2019
 12. Vastvalminud juhend annab tervislikke näpunäiteid lasteaedade ja koolide puhvetitele ...

  Kategooria: Uudised

  ... s, siis on igati mõistetav, et koolikeskkond peaks olema lapse tervist võimalikult toetav. Üheks osaks sellest on ka toitumine. Tuleks jälgida, et ka puhvetites pakutava toidu valik annaks lastele vajalikk ... 08 Märts 2019
 13. Koolitus õpetab spetsialiste paremini kuulama erivajadusega last ...

  Kategooria: Uudised

  Sotsiaalkindlustusameti lastemaja korraldab kevadel ning sügisel Tartus ja Tallinnas koolitussarja, kus lastega töötavad spetsialistid õpivad ära kuulama erivajadusega lapsi. Sotsiaalkindlustusameti las ... 07 Märts 2019
 14. Seksuaalvägivalla kriisiabikeskustesse pöördunud inimeste arv kahekordistus aastaga

  Kategooria: Uudised

  ... 8. aastal alustas HIV ennetava raviga 36 inimest. Seksuaalvägivalla kriisiabikeskused asuvad nelja Eesti haigla juures: Lääne-Tallinna keskhaiglas, Tartu Ülikooli kliinikumis, Pärnu haiglas ja Ida-Viru kesk ... 07 Märts 2019
 15. VEPA otsib käitumisoskuste mängu mentoreid

  Kategooria: Blogi

  ... vad, täpsemad asukohad avaldame mentorite hankes. Konkursi raames valitakse välja vähemalt 20 kandidaati, kes läbivad tasuta 3-päevase VEPA mentori koolituse. Koolitus toimub 28.-30. märtsil 2019 Ta ... 18 Veebruar 2019
 16. Alkoholi müügipiirangud tulevad sõltlastele appi

  Kategooria: Uudised

  ... oli tarvitamise häire varaseks avastamiseks on koolitatud kokku ligi 900 tervishoiutöötajat. „Selleks, et vähendada alkoholi liigtarbimist ja kahjusid on vaja jätkata tervikliku alkoholipoliitika ellu ... 12 Veebruar 2019
 17. Hiljem algav koolipäev – võimalus laste heaolu toetamiseks ...

  Kategooria: Blogi

  Hiljem algav koolipäev võiks olla võimaluseks, kuidas toetada laste heaolu. Lõpliku otsuse teeb aga iga kogukond ka uuendatud määruse valguses ikka ise, lähtudes oma koolipere vajadustest. Esikohal pea ... 07 Veebruar 2019
 18. Lapsed ei julge veebis tekkinud muredest sageli kellelegi rääkida

  Kategooria: Uudised

  ... aalset kirjaoskust. “Digiseadmed on kujunenud koolis igapäevaseks õppevahendiks, mis loob nii õppimiseks kaasaegseid võimalusi kui ka seab vastutuse nende kasutamisega seotud oskuste kujundamiseks. Interne ... 06 Veebruar 2019
 19. Seksuaalvägivalla kriisiabikeskused asuvad neljas Eesti haiglas

  Kategooria: Blogi

  ... likooli Kliinikumis, Ida-Viru Keskhaiglas ja Pärnu Haiglas. Eeskätt pakutakse neis keskustes psühholoogilist kriisiabi ja kuulatakse ära, millist abi inimene vajab. Kuna seda abi saab anda piiratud aj ... 06 Veebruar 2019
 20. „Imelised aastad“ koolituse konkursi läbis 2018. aasta oktoobris 31 omavalitsust ...

  Kategooria: Paikkonnas

  Vanemlusprogrammi "Imelised aastad" oktoobris väljakuulutatud toetuskonkursil osales 31 kohalikku omavalitsust 41 koolitusgrupi läbiviimiseks. Toetust oli võimalik taotleda kuni pool koolituse maksumusest  ... 06 Veebruar 2019