Otsi

Otsi sõna narkootikumid Kokku: 51 tulemust.

Otsingu tulemused

 1. Uimastitarvitamise märkamine ja probleemiga tegelemine töökohal

  Kategooria: Blogi

  ... slikud uimastid; narkootikumid ja psühhotroopsed ained ehk ebaseaduslikud uimastid, sh ravimid, kui neid tarvitatakse arsti ettekirjutuseta. Uuringute alusel on hinnanguliselt 5–20% töötavast elanikk ... 01 Juuni 2022
 2. Valmis kahjude vähendamise infomaterjal uimastipoliitikas

  Kategooria: Uudised

  ... hjude vähendamise all tegevusi ja tegevuste kogumeid, mille eesmärk on vähendada narkootikumide tarvitamise ja sellega seotud riskikäitumisega kaasnevaid kahjusid nii tarvitajale kui teda ümbritsevale k ... 19 Mai 2022
 3. Oluline teave Ukraina sõjapõgenike abistamise kohta

  Kategooria: Blogi

  ... usel Eestis elavale isikule. Alates märtsist on kõik TAI rahastatavad teenused, mis on suunatud HIVist, tuberkuloosist või narkootikumide tarvitamisest mõjutatud inimestele, avatud ka sõjapõgenikele. Te ... 09 Märts 2022
 4. Uimastisõltuvus kui üks stigmatiseeritumaid vaimse tervise probleeme

  Kategooria: Blogi

  ... st hoolimata ei ole näiteks Tallinnas narkootikumide tarvitamine vähenenud. See tähendab, et kuigi Eestit külastas vähem turiste ja meelelahutusasutused ei olnud tavapäraselt avatud, tarvitati uimasteid ikka.  ... 25 Oktoober 2021
 5. Kanep – mis on mis?

  Kategooria: Blogi

  ... stal oli kõige levinum konfiskeeritud kanep THC sisaldusega 0,35% ja 2019. aastal 18%. Kanepi tarvitamise reguleerimine Eestis Eestis ei ole narkootikumide tarvitamine kuritegu, vaid väärtegu – narkoo ... 15 September 2021
 6. Analüüs: tavarahvastiku seas on HIV-nakkuse levik väike

  Kategooria: Uudised

  ... i pooltel juhtudel oli nakkus levinud heteroseksuaalsel teel, 7%-l juhtudest narkootikumide süstimisel ja 5%-l homoseksuaalsel teel. Üle kuue aasta registreeriti kolm emalt-lapsele nakkuse leviku juht ... 13 September 2021
 7. Projekt „Rahvatervise valdkonna võimekuse ja kompetentside suurendamine kohalikes omavalitsustes“

  Kategooria: Paikkonnas

  ... ing (ESPAD), HIVi temaatikaga seotud teadmiste, hoiakute ja käitumise uuring. Need uuringud võimaldavad analüüsi viie regiooni tasandil. Selles sihtrühmas ei kavandata üleriiklikult nii suuremahuliste uurin ... 23 Märts 2021
 8. Kevadised koroonapiirangud narkootikumide kättesaadavust ei vähendanud ...

  Kategooria: Uudised

  Tervise Arengu Instituut (TAI) viis kevadel läbi küsitlusuuringu, mille eesmärk oli välja selgitada koroonapiirangute mõju narkootikumide tarvitamisele. Uuringus osalesid eelneva 12 kuu jooksul narkootikume tar ... 23 Detsember 2020
 9. Reovee analüüs näitas Tallinnas narkootilistest ainetest enim kanepi, amfetamiini ja kokaiini tarvitamist

  Kategooria: Uudised

  Terviklikuma pildi saamiseks narkootikumide tarvitamisest Eestis viis Tervise Arengu Instituut (TAI) lisaks olemasolevatele tarvitamise, riskikäitumise ja levimusuuringutele läbi ka narkootikumide jääkide reo ... 18 Juuni 2020
 10. Narkootikumid töökohal: märkamine ja abistamine ...

  Kategooria: Blogi

  ... eid, kellele oli kunagi elu jooksul pakutud tasuta või osta narkootilisi aineid. 2017/2018 läbi viidud veebiuuring ** näitas, et 70% narkootikumide tarvitajatest on n.ö. segatarvitajad, ehk nad olid ta ... 04 Juuni 2020
 11. Avatud on küsitlus eriolukorras narkootikumide tarvitamisest ja teenuste kasutamisest ...

  Kategooria: Blogi

  Tervise Arengu Instituut (TAI) kutsub vähemalt 18-aastaseid ja 12 kuu jooksul narkootikume tarvitanud inimesi vastama lühikesele veebipõhisele küsimustikule. Tegemist on Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Se ... 20 Aprill 2020
 12. Eetiline ennetustöö tugineb teadusele ja väldib kahju tekitamist

  Kategooria: Uudised

  ... garist, Poolast, Sloveeniast. Koolitust viivad läbi Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse (EMCDDA) ennetusekspert Gregor Burkhart ning psühholoog ja koolitaja Rachele Donini. Kolme päeva  ... 03 Veebruar 2020
 13. Võrgustiku plaanid 2020

  Kategooria: Töökohal

  ... tikumid töökohal: märkamine ja abistamine September: Alkohol: Septembris ei joo Oktoober: Vaimne tervis: vähenenud töövõime November: Silmade tervisl Detsember: Taastumine ja puhkamine: uni TET ... 03 Veebruar 2020
 14. Tallinna Linnavolikogu otsustas anda TAI-le tasuta kasutusse maa kahjude vähendamise keskuse avamiseks

  Kategooria: Uudised

  ...  ent samas on klientidele hästi ligipääsetav nii ühistranspordi kui autoga ja jalgsi. Kahjude vähendamise keskus hakkab pakkuma mitmeid eri tegevusi, mis on suunatud narkootikumide tarvitamisega kaasnevate risk ... 29 Jaanuar 2020
 15. TAI tutvustab abivõimalusi narkootikumide tarvitamisest loobumiseks ...

  Kategooria: Uudised

  Tervise Arengu Instituudi (TAI) alanud kampaania keskendub narkootikumide tarvitamisest loobumise abivõimalustele. Instituut kutsub inimesi üles teadvustama ja hindama narkootiliste ainete mõju oma elule  ... 28 November 2019
 16. TAI tervisekalender. 2020 aasta teemakuud tervisekalendris

  Kategooria: Töökohal

  Jaanuar: Loobu tubakast Veebruar: Käte hügieen Märts: Vanemlus: pere- ja tööelu tasakaal Aprill: Südamekuu: tasakaalustatud toitumine ja liikumine Mai: Puugid Juuni: Narkootikumid töökohal: märkami ... 31 Oktoober 2019
 17. Vabatahtlikud korjasid Tallinnas, Maardus ja Ida-Virumaal 1635 kasutatud süstalt

  Kategooria: Uudised

  ... kused aitavad piirkonnas turvalisust tõsta ning et keskustes käivad narkootikumide tarvitajad on viis korda rohkem nõus vastu võtma abi ning minema ravile kui need, kes keskusi ei kasuta. Seega aitavad  ... 24 September 2019
 18. TAI uuring: uimastite tarvitamine on seotud vaimse tervisega

  Kategooria: Uudised

  Tervise Arengu Instituudi (TAI) värskelt avaldatud uuringu järgi peab enamik vastajaid uimastite tarvitamist probleemiks, seejuures võrdse osakaaluga on nii alkoholi ja narkootikumide tarvitamine. Samuti n ... 21 August 2019
 19. Aruanne: HIV levik on Eestis jätkuvalt langustrendis

  Kategooria: Uudised

  ... sid oluliselt HIV kiirtestide kasutamise võimalused. See on olnud eriti oluline haavatavatele rühmadele, sh narkootikumide tarvitajatele suunatud kahjude vähendamise teenuse osana, aidates testimise neil ... 05 August 2019
 20. Psüühika- ja käitumishäireid diagnoositi sama palju kui aasta varem

  Kategooria: Uudised

  ... st kaks korda rohkem. Meestel on levinumaks diagnoosiks psühhoaktiivsete ainete, nagu alkohol ja narkootikumid, tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired, mida registreeriti neil ligi neli korda enam kui na ... 21 Juuni 2019